skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Vật liệu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Thermal and mechanical test methods and behavior of continuous-fiber ceramic composites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal and mechanical test methods and behavior of continuous-fiber ceramic composites

Jenkins Michael G.

West Conshohocken, PA : ASTM, c1997 - (620.1 THE 1997) - ISBN0803120338

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jenkins Michael G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...