skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Văn học Mỹ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The king of limbo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The king of limbo

Harun Adrianne.

New York : Overlook Press, 2001. - (813 HAR 2001) - ISBN1585671932 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writings

Franklin Benjamin; Lemay J. A. Leo‰q(Joseph A. Leo)

New York, N.Y. : Library of America : Distributed to the trade in the U.S. and Canada by Viking, c1987. - (818 FRA 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
My life as a man
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

My life as a man

Roth Philip.

New York : Vintage books, 1993. - (813 ROT 1993) - ISBN067974827X :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Goodbye, Columbus, and five short stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goodbye, Columbus, and five short stories

Roth Philip.

New York : Modern Library, 1995 - (813 ROT 1995) - ISBN0679601597 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The tourist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tourist

Steinhauer Olen.

London : HarperCollins, 2009 - (813 STE 2009) - ISBN9780007296774;ISBN0007296770

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Writing in the New Nation: Prose, Print, and Politics in the Early United States
Writing in the New Nation: Prose, Print, and Politics in the Early United States
Writing in the New Nation: Prose, Print, and Politics in the Early United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing in the New Nation: Prose, Print, and Politics in the Early United States

New Haven, CT : Yale University Press, c1991. - (818 ZIF 1991) - ISBN0-300-05040-2;ISBN0-300-23742-1

Truy cập trực tuyến

7
The proletarian moment : the controversy over leftism in literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The proletarian moment : the controversy over leftism in literature

Murphy James F.

Urbana : University of Illinois Press, c1991. - (810.9 MUR 1991) - ISBN0252017889 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Representative words : politics, literature, and the American language, 1776-1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representative words : politics, literature, and the American language, 1776-1865

Gustafson Thomas

Cambridge [England] ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1992. - (810.9 GUS 1992) - ISBN0521395127 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
A patriot’s handbook : songs, poems, stories, and speeches celebrating the land we love
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A patriot’s handbook : songs, poems, stories, and speeches celebrating the land we love

Kennedy Caroline

New York: Hyperion, 2003 - (810.8 PAT 2003) - ISBN1401307671;ISBN0786869186

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American ideas : source readings in the intellectual history of the United States

Beck Robert N.|q(Robert Nelson); Grob Gerald N.

New York : Free Press, c1963 - (917.3 GRO 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early novels and stories

Cather Willa

N.Y. : The Library of America , 1943 - (813 CAT 1943)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
The American tradition in literature. Vol. 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American tradition in literature. Vol. 2

Perkins Barbara; Perkins George B.

Boston, Mass : McGraw-Hill, c1999. - (810.8 AME(2) 1999) - ISBN0070494215 (v. l : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
The American tradition in literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American tradition in literature

Perkins Barbara; Perkins George B.

Boston : McGraw-Hill, c1999. - (810.8 AME 1999) - ISBN0070494207 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 8 phiên bản
14
The Norton anthology of American literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norton anthology of American literature

N.Y. : W.W.Norton & company, 1999 - (810.8 NOR 1999) - ISBN0393972917

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The Norton anthology of American literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norton anthology of American literature

Baym Nina

New York : Norton, 1994 - (810.8 NOR 1994) - ISBN0393964612

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norton anthology of American literature. Volume 1

Baym Nina editor

N.Y. : W.W. Norton & company, c1998 - (810.8 NOR(1) 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Heath anthology of American literature. Volume 1

Lauter Paul; Yarborough Richard

Boston : Houghton Mifflin Co., c2002 - (810 HEA(1) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
The silent man
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The silent man

Berenson Alex

N.Y. : Jove Books, 2009 - (813 BER 2009) - ISBN9780515147537

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Stories, poems, and other writings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories, poems, and other writings

Cather Willa

New York, N.Y. : Library of America : Distributed to the trade in the U.S. and Canada by the Viking Press, 1992. - (813 CAT 1992) - ISBN0940450712 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Where are you going, where have you been? : selected early stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where are you going, where have you been? : selected early stories

Oates Joyce Carol

Princeton [N.J.] : Ontario Review Press ; New York : Distributed by George Braziller, c1993. - (813 OAT 1993) - ISBN0865380775 (acid free) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baym Nina
  2. Yarborough Richard
  3. Perkins Barbara
  4. Lauter Paul
  5. Perkins George B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...