skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Văn hóa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum display

Karp Ivan; Lavine Steven; Rockefeller Foundation.

Washington : Smithsonian Institution Press, c1991. - (069 EXH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56

Trần, Thị Thúy Hà; Phạm, Quang Minh

Trần, T. T. H. (2010). Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01981; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35657

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lavine Steven
 2. Phạm, Quang Minh
 3. Trần, Thị Thúy Hà
 4. Karp Ivan
 5. Rockefeller Foundation

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...