skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User Interfaces (Computers) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The artificiality of natural user interfaces

Malizia, Alessio ; Bellucci, Andrea

Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.36-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces in the OR

Wiggy, Zac

AORN Journal, April 2012, Vol.95(4), pp.526-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2092 ; E-ISSN: 1878-0369 ; DOI: 10.1016/j.aorn.2012.01.017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Retrospective on User Interface Development Technology

Mijailovic, Zarko ; Milicev, Dragan

IEEE Software, Nov/Dec 2013, Vol.30(6), p.76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces: technology you can touch

Garber, Lee

Computer, June, 2012, Vol.45(6), p.15(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, Annual, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implanted User Interfaces Provide Communication Options.(QuickTakes)

Terry, Ken

InformationWeek, May 1, 2012, p.5

ISSN: 8750-6874

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuddly user interfaces

Yuta Sugiura ; Takeo Igarashi ; Masahiko Inami

Computer, 2016, Vol.49(7), p.14(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-Enhanced User Interfaces: A Survey

Paulheim, Heiko ; Probst, Florian

International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), 2010, Vol.6(2), pp.36-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-6283 ; DOI: 10.4018/jswis.2010040103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation model for digital libraries' user interfaces using fuzzy AHP

Chin-Feng Lai ; Po-Sheng Chiu ; Yueh-Min Huang ; Tzung-Shi Chen ; Tien-Chi Huang

The Electronic Library, 2014, Vol.32(1), p.83-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/EL-05-2012-0046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Kinetic Interactions for Organic User Interfaces

Parkes, Amanda ; Poupyrev, Ivan ; Ishii, Hiroshi

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 2008, Vol.51(6), p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wiimote and beyond: spatially convenient devices for 3D user interfaces

Wingrave, Chadwick A ; Williamson, Brian ; Varcholik, Paul D ; Rose, Jeremy ; Miller, Andrew ; Charbonneau, Emiko ; Bott, Jared ; Laviola, Joseph J

IEEE computer graphics and applications, 2010, Vol.30(2), pp.71-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 20669534 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming with examples to develop data-intensive user interfaces

Jun Kato ; Takeo Igarashi ; Masataka Goto

Computer, 2016, Vol.49(7), p.34(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced User Interfaces for Neurorehabilitation

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dünser, Andreas

BioMed Research International, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2014/740135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chatbots introduce conversational user interfaces.(control-shift)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, Jan-Feb, 2017, Vol.41(1), p.56(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A realistic game system using multi-modal user interfaces.(Technical report)

Hwan Heo ; Eui Chul Lee ; Kang Ryoung Park ; Chi Jung Kim ; Mincheol Whang

IEEE Transactions on Consumer Electronics, August, 2010, Vol.56(3), p.1364(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-3063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive attentive user interfaces.(Report)

Bulling, Andreas

Computer, 2016, Vol.49(1), p.94(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial user interfaces for large-scale projector-based augmented reality

Marner, Michael R ; Smith, Ross T ; Walsh, James A ; Thomas, Bruce H

IEEE computer graphics and applications, 2014, Vol.34(6), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 25388234 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2014.117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Method for Designing Physical User Interfaces for Intelligent Production Environments

Kirisci, Pierre Taner ; Thoben, Klaus-Dieter; Mandl, Thomas

Advances in Human-Computer Interaction, 2018, Vol.2018, 21 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2018/6487070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.551)
 2. Toàn văn trực tuyến (905)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (2.932)
 2. 1990đến1996  (1.933)
 3. 1997đến2003  (607)
 4. 2004đến2011  (632)
 5. Sau 2011  (571)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.996)
 2. French  (6)
 3. German  (4)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Zachmann, William
 3. Nielsen, Jakob
 4. Nielsen, J.
 5. Shneiderman, Ben

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...