skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: User Interface xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance human--machine interface automatic evaluation.(Report)

Gonzalez Calleros, Juan Manuel ; Guerrero Garcia, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.387(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Ramón, Óscar ; Cuadrado, Jesús ; Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, Feb 2016, Vol.70, p.155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Evaluation of User Preferences for Extra-User Interfaces

Melchior, Jérémie ; Vanderdonckt, Jean ; Van Roy, Peter

International Journal of Human-Computer Interaction, 01 November 2012, Vol.28(11), p.760-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2012.715544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing graphical user interfaces integrating gestures

Beuvens, François ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 30th ACM international conference on design of communication, 03 October 2012, pp.313-322

ISBN: 9781450314978 ; ISBN: 145031497X ; DOI: 10.1145/2379057.2379116

Toàn văn không sẵn có

5
Proceedings of the 28th French-speaking Conference on Human-Computer Interaction - Doctoral Consortium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 28th French-speaking Conference on Human-Computer Interaction - Doctoral Consortium

Beaudouin-Lafon, Michel ; Vanderdonckt, Jean

Actes des Rencontres Doctorales de la 28ième conférence francophone sur l’Interaction Homme-Machine

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface master detail pattern on Android

Nguyen, Thanh-Diane ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.299-304

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305535

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for the development of vocal user interfaces

Céspedes-Hernández, David ; González-Calleros, Juan ; Guerrero-García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean ; Rodríguez-Vizzuett, Liliana

Proceedings of the 4th Mexican Conference on human-computer interaction, 03 October 2012, pp.35-42

ISBN: 9781450316590 ; ISBN: 145031659X ; DOI: 10.1145/2382176.2382184

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming of Graphical User Interfaces

Schlee, Max ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 23, 2004

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Unifying Reference Framework for multi-target user interfaces

Calvary, Gaëlle ; Coutaz, Joëlle ; Thevenin, David ; Limbourg, Quentin ; Bouillon, Laurent ; Vanderdonckt, Jean

Interacting with Computers, 2003, Vol.15(3), pp.289-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1016/S0953-5438(03)00010-9

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A language perspective on the development of plastic multimodal user interfaces

Sottet, Jean-Sébastien ; Calvary, Gaëlle ; Coutaz, Joëlle ; Favre, Jean-Marie ; Vanderdonckt, Jean ; Stanciulescu, Adrian ; Lepreux, Sophie

Journal on Multimodal User Interfaces, 2007, Vol.1(2), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/BF02910054

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards virtualization of user interfaces based on UsiXML

Molina Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; Simarro, Francisco ; López, Pascual

Proceedings of the tenth international conference on 3d web technology, 29 March 2005, pp.169-178

ISBN: 1595930124 ; ISBN: 9781595930125 ; DOI: 10.1145/1050491.1050516

Toàn văn không sẵn có

12
Integrating Model-Based and Task-Based Approaches to User Interface Generation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Model-Based and Task-Based Approaches to User Interface Generation

España, Sergio ; Pederiva, Inés ; Panach, Jose Ignacio; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces V, pp.253-260

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2_21

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development milestones for a tool for working with guidelines

Vanderdonckt, Jean

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2003  (1)
 3. 2004đến2004  (1)
 4. 2005đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vanderdonckt, Jean
 2. Vanderdonckt, J
 3. Calvary, Gaëlle
 4. Calvary, G
 5. Coutaz, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...