skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Chủ đề: Usa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Moral Minorities and the Making of American Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral Minorities and the Making of American Democracy

Volk, Kyle G.;

ISBN10: 0199371911 ; ISBN13: 9780199371914 ; E-ISBN10: 019937192X ; E-ISBN13: 9780199371921

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold War civil rights: race and the image of American democracy

Dudziak, Mary L.

ISBN: 0-691095-13-2 ; ISBN: 0-691016-61-5 ; ISBN: 978-0691095134 ; ISBN: 978-0691016-61-0 ; ISBN: 978-1400847938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Election law and democratic theory David Schultz, Hamline University and University of Minnesota Law School, USA.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election law and democratic theory David Schultz, Hamline University and University of Minnesota Law School, USA.

Schultz, David

E-ISBN 9780754675433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Is democracy possible here? principles for a new political debate
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is democracy possible here? principles for a new political debate

Dworkin, Ronald

E-ISBN 0691126534 ; E-ISBN 0691138729 ; E-ISBN 9780691138725 ; E-ISBN 9780691126531

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy

Arthur, James ;Davies, Ian ;Hahn, Carole;; Arthur, James ; Davies, Ian ; Hahn, Carole

ISBN: 9781412936217 ; E-ISBN: 9781849200486 ; DOI: 10.4135/9781849200486

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Our compelling interests the value of diversity for democracy and a prosperous society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our compelling interests the value of diversity for democracy and a prosperous society

Lewis, Earl

E-ISBN 9780691178837

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in Decline: Rebuilding its Future

Kotler, Philip

ISBN: 9781473980501 ; E-ISBN: 9781473995291 ; DOI: 10.4135/9781473995291

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
More than kings and less than men Tocqueville on the promise and perils of democratic individualism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than kings and less than men Tocqueville on the promise and perils of democratic individualism

Hebert, Jr., L. Joseph

E-ISBN 9780739133743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Politics on a human scale the American tradition of decentralism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics on a human scale the American tradition of decentralism.

Taylor, Jeff

E-ISBN 9780739175750 ; E-ISBN 9780739186749

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Taming the gods religion and democracy on three continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taming the gods religion and democracy on three continents

Buruma, Ian

E-ISBN 0691134898 ; E-ISBN 9780691156057 ; E-ISBN 9780691134895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Pragmatism, politics, and perversity democracy and the American party battle.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pragmatism, politics, and perversity democracy and the American party battle.

Esposito, Joseph L

E-ISBN 9780739173633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
When Islam and Democracy Meet : Muslims in Europe and in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Islam and Democracy Meet : Muslims in Europe and in the United States

Cesari, Jocelyne

E-ISBN: 9781403978561 E-ISBN: 1403978565 DOI: 10.1057/9781403978561 ISBN: 9781403971463 ISBN: 9780312294014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The American experiment and the idea of democracy in British culture, 1776–1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American experiment and the idea of democracy in British culture, 1776–1914

Ella Dzelzainis ; Ruth Livesey

E-ISBN 9781409400806 ; E-ISBN 9781409400813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The democratic imagination in America conversations with our past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratic imagination in America conversations with our past

Hanson, Russell L

E-ISBN 0691022380 ; E-ISBN 0691076901 ; E-ISBN 9780691611372 ; E-ISBN 9781400857852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic wars: democracy and public life in the American city during the nineteenth century

Ryan, Mary P

ISBN: 0-520216-60-1 ; ISBN: 978-0520216-60-0

Toàn văn sẵn có

16
Nonprofits and government collaboration and conflict, third edition.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonprofits and government collaboration and conflict, third edition.

Elizabeth Boris ; C. Eugene Steuerle;

E-ISBN 1442271779 ; E-ISBN 1442271787 ; E-ISBN 9781442271777 ; E-ISBN 9781442271784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Democratic education.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic education.

Gutmann, Amy

E-ISBN 1400810280 ; E-ISBN 1400822912 ; E-ISBN 9780691009162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Unchecked and unbalanced how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unchecked and unbalanced how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy.

Kling, Arnold S

E-ISBN 1442201266 ; E-ISBN 9781442201248 ; E-ISBN 9781442201262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Honor in America? tocqueville on American enlightenment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Honor in America? tocqueville on American enlightenment

Johnson, Laurie M

E-ISBN 0739190474 ; E-ISBN 0739190482 ; E-ISBN 9780739190470 ; E-ISBN 9780739190487

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America

Hambleton, Robin; Savitch, H.V., Professor; Stewart, Murray, Professor

E-ISBN: 9780230502741 E-ISBN: 0230502741 DOI: 10.1057/9780230502741 ISBN: 9780333993736 ISBN: 9780333772256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2005  (5)
 3. 2006đến2009  (5)
 4. 2010đến2013  (10)
 5. Sau 2013  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stout, Jeffrey
 2. Stout, J.
 3. Rosenblum, Nancy L.
 4. Wolin, Sheldon S.
 5. Buruma, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...