skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 200  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa Chủ đề: Usa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan

Nau, Henry R.

ISBN: ; E-ISBN: 9781400873722 ; DOI: 10.1515/9781400873722

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran

Parsi, Trita

E-ISBN: 9780300183771 ; DOI: 10.12987/9780300183771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The origins of Soviet-American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of Soviet-American diplomacy

Browder, Robert Paul

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis: From the Rise of Hitler to the End of World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis: From the Rise of Hitler to the End of World War II

Mayers, David Allan

ISBN10: 1107031265 ; ISBN13: 9781107031265 ; E-ISBN10: 1107254949 ; E-ISBN13: 9781107254947

Toàn văn sẵn có

5
British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964

Hull, Christopher

E-ISBN: 9781137301765 E-ISBN: 1137301767 DOI: 10.1057/9781137301765 ISBN: 9780230295445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Historical dictionary of U.S. diplomacy from the Revolution to secession.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of U.S. diplomacy from the Revolution to secession.

Allen, Debra J

E-ISBN 9780810861862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Nixon's Back Channel to Moscow - Confidential Diplomacy and Détente
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nixon's Back Channel to Moscow - Confidential Diplomacy and Détente

Moss, Richard A.

E-ISBN: 9780813167886 ; E-ISBN: 0813167884

Toàn văn sẵn có

8
U.S. international exhibitions during the cold war winning hearts and minds through cultural diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. international exhibitions during the cold war winning hearts and minds through cultural diplomacy

Wulf, Andrew James

E-ISBN 144224643X ; E-ISBN 9781442246423 ; E-ISBN 9781442246430

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989–2001

Cull, Nicholas

ISBN: 978-1-137-31082-8 ; E-ISBN: 978-1-137-10536-3 ; DOI: 10.1057/9781137105363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Anti-Americanism and the Limits of Public Diplomacy: Winning Hearts and Minds?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Americanism and the Limits of Public Diplomacy: Winning Hearts and Minds?

Brooks, Stephen

ISBN10: 1138949213 ; ISBN13: 9781138949218 ; E-ISBN10: 131566920X ; E-ISBN13: 9781315669205

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacy Meets Migration: US Relations with Cuba during the Cold War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Meets Migration: US Relations with Cuba during the Cold War

Kami, Hideaki;

ISBN: 9781108423427 ; ISBN: 9781108437547 ; ISBN: 1108423426 ; ISBN: 1108437540 ; E-ISBN: 9781108526043 ; E-ISBN: 1108526047 ; DOI: 10.1017/9781108526043

Toàn văn không sẵn có

12
The Origin of Ping-Pong Diplomacy: The Forgotten Architect of Sino-U.S. Rapprochement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origin of Ping-Pong Diplomacy: The Forgotten Architect of Sino-U.S. Rapprochement

Itoh, Mayumi

ISBN10: 0230118135 ; ISBN13: 9780230118133 ; E-ISBN10: 0230339352 ; E-ISBN13: 9780230339354

Toàn văn sẵn có

13
The Politics of Diplomacy - U.S. Presidents and the Northern Ireland Conflict, 1967-1998
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Diplomacy - U.S. Presidents and the Northern Ireland Conflict, 1967-1998

Cooper, James

ISBN: 9781474402118 ; E-ISBN: 9781474402125

Toàn văn sẵn có

14
First steps toward détente American diplomacy in the Berlin crisis, 1958-1963
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

First steps toward détente American diplomacy in the Berlin crisis, 1958-1963

Williamson, Richard D

E-ISBN 9780739168806 ; E-ISBN 9780739197431

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Kissinger and the Invasion of Cyprus: Diplomacy in the Eastern Mediterranean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kissinger and the Invasion of Cyprus: Diplomacy in the Eastern Mediterranean

Mallinson, William

ISBN10: 144389737X ; ISBN13: 9781443897372 ; E-ISBN10: 1443898481 ; E-ISBN13: 9781443898485

Toàn văn sẵn có

16
Historical Dictionary of U.S. Diplomacy from World War I through World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Dictionary of U.S. Diplomacy from World War I through World War II

Folly, Martin H. ; Palmer, Niall A

ISBN10: 0810856069 ; ISBN13: 9780810856066 ; E-ISBN10: 0810873761 ; E-ISBN13: 9780810873766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Globalization of the Cold War: Diplomacy and Local Confrontation, 1975-85 Cold War history series 25.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of the Cold War: Diplomacy and Local Confrontation, 1975-85 Cold War history series 25.

Max Gudend Bruna Bagnato

ISBN10: 0415552265 ; ISBN13: 9780415552264 ; E-ISBN10: 0203861817 ; E-ISBN13: 9780203861813

Toàn văn không sẵn có

18
Modern American Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern American Diplomacy

John M. Carrnd George C. Herring

ISBN10: 0842025553 ; ISBN10: 0842025545 ; ISBN13: 9780842025553 ; ISBN13: 9780842025546 ; E-ISBN10: 1461665833 ; E-ISBN13: 9781461665830

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through a Screen Darkly: Popular Culture, Public Diplomacy, and America's Image Abroad

Bayles, Martha

E-ISBN: 9780300199314 ; DOI: 10.12987/9780300199314

Toàn văn không sẵn có

20
Anglo-American Relations in the Twentieth Century: The Policy and Diplomacy of Friendly Superpowers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anglo-American Relations in the Twentieth Century: The Policy and Diplomacy of Friendly Superpowers

Dobson, Alan P

ISBN10: 0415119421 ; ISBN10: 041511943X ; ISBN13: 9780415119429 ; ISBN13: 9780415119436 ; E-ISBN10: 0203200497 ; E-ISBN13: 9780203200490

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 200  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (82)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (8)
 2. 1983đến1992  (6)
 3. 1993đến2001  (9)
 4. 2002đến2010  (29)
 5. Sau 2010  (146)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (13)
 2. Russian  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ikenberry, G. John
 2. Conley, Richard Steven
 3. Mendis, Patrick
 4. Bonilla-Silva, Eduardo
 5. Hybel, Alex Roberto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...