skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Chủ đề: Handling Thin OR Filamentary Material xóa Chủ đề: Unpacking xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种纺车式离线放膜机
Membrane machine is put to spinning wheel formula off -line

LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

板材覆膜机
Board lamination machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种PVC窗饰包装盒成型机
PVC window decorations packing box forming machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种板材划膜的上料机
Material loading machine of membrane is drawn to panel

LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种蜂蜜灌装装置
Honey filling device

LI Liang ; Yang Fan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种泡罩机
Bubble cap machine

LI Xun ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种灌装针头以及金银花口服液灌装机
Filling syringe needle and honeysuckle oral liquid liquid filling machine

LI Xun ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种卷料带供料器
Coil stock area feeder

Zhai Baoli ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种药板堆叠装置以及灌装机构
Medicine sheetpile closed assembly is put and filling mechanism

LI Xun ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于橡胶改性沥青生产的粉料拆包装置
A powder unpacking device for rubber modified asphalt production

Xiang Hongwei ; LI Liang ; Pan Dong

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plastic-aluminum packagine machine's unloader

LI Liang ; Wang Zaiying ; Zhu Peipei ; Xu Huijie

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种石膏板包装线用垫腿放置装置
Gypsum board baling line is with filling up leg placer

Zhou Junhua ; Xu Yunhai ; Zhao Changchun ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

聚乙烯树脂包装袋封口装置
Polyethylene resin bag closure device

Zhou Ye ; Qiu Yujia ; LI Liang ; LI Lijun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wrap up in quick -witted monolithic membrane adjusting device of strip

LI Liang ; Wang Zaiying ; Zhu Peipei ; Xu Huijie

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种石膏板的自动包装方法及设备
Automatic packaging method and equipment for gypsum board

Zhou Junhua ; Xu Yunhai ; LI Liang ; Zhao Changchun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six packagine machine of winding membrane go out membrane device

Zhou Junhua ; Xu Yunhai ; LI Liang ; Chang Lei

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material adjusting device is pressed to cartoning machine

LI Liang ; Wang Zaiying ; Zhu Peipei ; Liang Bei

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Film discharge device of winding film six-surface packing machine

Zhou Junhua ; Xu Yunhai ; LI Liang ; Chang Lei

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

铆钉枪固定装置及封口作业系统
Riveting gun fixing device and seal operating system

Zhang Yong ; Wu Hao ; Shi Hongwei ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy -conserving play membrane device

Zhou Junhua ; Xu Yunhai ; Chang Lei ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LI Liang
  2. Zhang Ding
  3. He Lixin
  4. Zhou Xuejun
  5. Yuan Qiusheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...