skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa Chủ đề: United States Foreign Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cherry Blossoms As Botanical Diplomacy.(Broadcast transcript)(Audio file)

Tell Me More, March 26, 2012

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op-Ed: With Iran, Give Diplomacy A Chance.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 16, 2012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op-Ed: With Iran, Give Diplomacy A Chance.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 16, 2012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Sanctions And A Nearing Red Line With Iran.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, April 29, 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Difficult Diplomacy: Tensions Mount With Pakistan Over Detained American.(Video file)

Today (Video)

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Sanctions And A Nearing Red Line With Iran.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, April 29, 2013

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expert: Diplomacy Better Than Force.(11:00-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, Nov 22, 2007

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trying Diplomacy in Person, in Iraq.(20:00-21:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, July 12, 2007

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Team to Tackle War, Diplomacy Efforts.(12:00-13:00 PM)(Broadcast transcript)(Podcast)

Weekend Edition Saturday, Jan 6, 2007

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Team to Tackle War, Diplomacy Efforts.(12:00-13:00 PM)(Broadcast transcript)(Podcast)

Weekend Edition Saturday, Jan 6, 2007

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Personal Diplomacy.(13:00-14:00 PM)(Interview)(Broadcast transcript)(Audio file)

Weekend Edition Sunday, June 3, 2007

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trying Diplomacy in Person, in Iraq.(20:00-21:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, July 12, 2007

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Personal Diplomacy.(13:00-14:00 PM)(Interview)(Broadcast transcript)(Audio file)

Weekend Edition Sunday, June 3, 2007

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Turmoil In Iran Complicates U.S. Diplomacy.(20:00-21:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, August 25, 2009

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Libyan Deal Set a Bad Precedent?(13:00-14:00 PM)(diplomacy with Libya)(Broadcast transcript)(Audio file)

Weekend Edition Sunday, July 29, 2007

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Libyan Deal Set a Bad Precedent?(13:00-14:00 PM)(diplomacy with Libya)(Broadcast transcript)(Audio file)

Weekend Edition Sunday, July 29, 2007

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intelligence Report and U.S.-Iran Diplomacy (Dp).(20:00-21:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, Dec 6, 2007

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Official Says Diplomacy Can Ease Iran Tensions.(11:00-12:00 PM)(Interview)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, Feb 1, 2007

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intelligence Report and U.S.-Iran Diplomacy (Dp).(20:00-21:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, Dec 6, 2007

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obama: Iran Requires Direct Diplomacy.(19:00-20:00 PM)(Barack Obama)(Broadcast transcript)(Audio file)

Weekend All Things Considered, Oct 13, 2007

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (89)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (15)
  2. 2007đến2007  (120)
  3. 2008đến2008  (84)
  4. 2009đến2010  (124)
  5. Sau 2010  (41)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...