skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Ubiquitous Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous computing: are we there yet?

Schmidt, Albrecht

Computer, Feb, 2010, Vol.43(2), p.95(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cloud-Based AI for Pervasive Applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud-Based AI for Pervasive Applications

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2016, Vol.15(1), pp.14-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.11

Toàn văn không sẵn có

3
Increasing Computer Literacy with the BBC micro:bit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Computer Literacy with the BBC micro:bit

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 4/2016, Vol.15(2), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.23

Toàn văn không sẵn có

4
Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems

Broy, Manfred ; Schmidt, Albrecht

Computer, 02/2014, Vol.47(2), pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2014.30

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

meSchup: A Platform for Programming Interconnected Smart Things

Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, 2017, Vol.50(11), p.38(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From data analysis and Visualization to causality discovery

Min Chen ; Trefethen, Anne ; Banares - Alcantara, Rene ; Jirotka, Marina ; Coecke, Bob ; Ertl, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, Oct, 2011, Vol.44(10), p.84(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering interactive ubiquitous computing systems

Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 13 June 2011, pp.229-230

ISBN: 9781450306706 ; ISBN: 1450306705 ; DOI: 10.1145/1996461.1996526

Toàn văn không sẵn có

8
Pervasive Computing for Transit and Transport
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Computing for Transit and Transport

Schmidt, Albrecht ; Balan, Rajesh Krishna ; Ferris, Brian

IEEE Pervasive Computing, 01/2013, Vol.12(1), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2013.14

Toàn văn không sẵn có

9
Lifelogging: You're Wearing a Camera?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifelogging: You're Wearing a Camera?

Wolf, Katrin ; Schmidt, Albrecht ; Bexheti, Agon ; Langheinrich, Marc

IEEE Pervasive Computing, 7/2014, Vol.13(3), pp.8-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2014.53

Toàn văn không sẵn có

10
From Photography to Ubiquitous Capture Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Photography to Ubiquitous Capture Systems

Schmidt, Albrecht ; Pfleging, Bastian ; Holz, Christian ; Holmquist, Lars Erik

IEEE Pervasive Computing, 01/2014, Vol.13(1), pp.10-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2014.8

Toàn văn không sẵn có

11
Automotive pervasive computing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive pervasive computing

Schmidt, Albrecht ; Paradiso, Joseph ; Noble, Brian

IEEE Pervasive Computing, 07/2011, Vol.10(3), pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2011.45

Toàn văn không sẵn có

12
Pervasive Interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Interaction

Paradiso, Joseph ; Pering, Trevor ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 02/2012, Vol.11(2), pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2012.33

Toàn văn không sẵn có

13
Ubiquitous Connectivity in the Mountains: Enhancing the Ski Experience
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous Connectivity in the Mountains: Enhancing the Ski Experience

Pfleging, Bastian ; Schmidt, Albrecht ; Michahelles, Florian

IEEE Pervasive Computing, 04/2013, Vol.12(2), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2013.38

Toàn văn không sẵn có

14
Empirical Research through Ubiquitous Data Collection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Research through Ubiquitous Data Collection

Henze, Niels ; Shrazi, Alireza Sahami ; Schmidt, Albrecht ; Pielot, Martin ; Michahelles, Florian

Computer, 06/2013, Vol.46(6), pp.74-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2013.202

Toàn văn không sẵn có

15
Ingredients for a New Wave of Ubicomp Products
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ingredients for a New Wave of Ubicomp Products

Kubitza, Thomas ; Pohl, Norman ; Dingler, Tilman ; Schneegass, Stefan ; Weichel, Christian ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 07/2013, Vol.12(3), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2013.51

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological and Research Perspectives of Old-Age Ubiquitous Computing

Krüger, Antonio ; Schmidt, Albrecht ; Müller, Jörg

GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 2010, Vol.23(2), pp.99-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-9647 ; E-ISSN: 1662-971X ; DOI: 10.1024/1662-9647/a000012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Collecting Shared Experiences through Lifelogging: Lessons Learned
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collecting Shared Experiences through Lifelogging: Lessons Learned

Clinch, Sarah ; Davies, Nigel ; Mikusz, Mateusz ; Metzger, Paul ; Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht ; Ward, Geoff

IEEE Pervasive Computing, 1/2016, Vol.15(1), pp.58-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.6

Toàn văn không sẵn có

18
Security and Privacy Implications of Pervasive Memory Augmentation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and Privacy Implications of Pervasive Memory Augmentation

Davies, Nigel ; Friday, Adrian ; Clinch, Sarah ; Sas, Corina ; Langheinrich, Marc ; Ward, Geoff ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2015, Vol.14(1), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2015.13

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snake view: exploring thermal imaging as a vision extender in mountains

Abdelrahman, Yomna ; Schmidt, Albrecht ; Knierim, Pascal

Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers, 11 September 2017, pp.1067-1071

ISBN: 9781450351904 ; ISBN: 1450351905 ; DOI: 10.1145/3123024.3124450

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit human computer interaction through context

Schmidt, Albrecht

Personal Technologies, 2000, Vol.4(2), pp.191-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0949-2054 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/BF01324126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2005  (3)
 3. 2006đến2010  (4)
 4. 2011đến2014  (14)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (24)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (9)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt, A
 3. Beigl, Michael
 4. Beigl, M.
 5. Holmquist, L.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...