skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa Chủ đề: Twentieth Century xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Columbia Guide to East African Literature in English Since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to East African Literature in English Since 1945

Simon Gikandi

E-ISBN 0231125208 ; E-ISBN 0231500645 ; E-ISBN 9780231125208 ; E-ISBN 9780231500647

Toàn văn sẵn có

2
Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism

Chrisman, Laura

ISBN: 9780719058271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.

Darryl Dickson-Carr

E-ISBN 0231124724 ; E-ISBN 9780231124720

Toàn văn sẵn có

4
Mongrel nation diasporic culture and the making of postcolonial Britain.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mongrel nation diasporic culture and the making of postcolonial Britain.

Dawson, Ashley

E-ISBN 0472099914 ; E-ISBN 0472069918 ; E-ISBN 9780472099917 ; E-ISBN 9780472069910

Toàn văn sẵn có

5
The shape of the signifier 1967 to the end of history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of the signifier 1967 to the end of history.

Michaels, Walter Benn

E-ISBN 0691118728 ; E-ISBN 9780691126180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Canadian literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian literature.

Hammill,Faye

E-ISBN 074862161X ; E-ISBN 9780748621613 ; E-ISBN 9780748621620 ; E-ISBN 9780748629527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.

Schoene, Berthold

E-ISBN 0748623957 ; E-ISBN 9780748623952 ; E-ISBN 9780748623969 ; E-ISBN 9780748630288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde War, Civilization, Modernity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde War, Civilization, Modernity

Christine Froula

E-ISBN 0231134444 ; E-ISBN 0231134452 ; E-ISBN 9780231134453 ; E-ISBN 9780231134446 ; E-ISBN 9780231013445

Toàn văn sẵn có

9
Gypsies and the British Imagination, 1807-1930.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gypsies and the British Imagination, 1807-1930.

Deborah Epstein Nord

E-ISBN 0231137044 ; E-ISBN 0231137052 ; E-ISBN 9780231137041 ; E-ISBN 9780231137058

Toàn văn sẵn có

10
Speaking in tongues language at play in the theatre.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speaking in tongues language at play in the theatre.

Marvin Carlson

E-ISBN 0472115472 ; E-ISBN 0472026550 ; E-ISBN 9780472115471 ; E-ISBN 9780472033928 ; E-ISBN 9780472026555

Toàn văn sẵn có

11
America's asia Racial form and american literature, 1893-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's asia Racial form and american literature, 1893-1945

Lye, Colleen

E-ISBN 0691114188 ; E-ISBN 0691114196 ; E-ISBN 1400826438 ; E-ISBN 9780691114194

Toàn văn sẵn có

12
On nineteen eighty-four orwell and our future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On nineteen eighty-four orwell and our future

Geason, Abbott

E-ISBN 0691113602 ; E-ISBN 0691113610 ; E-ISBN 1400826640 ; E-ISBN 9780691158129 ; E-ISBN 9780691133171

Toàn văn sẵn có

13
Wrestling with the Muse Dudley Randall and the Broadside Press
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wrestling with the Muse Dudley Randall and the Broadside Press

Melba Joyce Boyd

E-ISBN 0231130260 ; E-ISBN 9780231130264

Toàn văn sẵn có

14
Priestley's England J. B. Priestley and English culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priestley's England J. B. Priestley and English culture

Baxendale, John

E-ISBN 9780719072864 ; E-ISBN 9781847791320

Toàn văn sẵn có

15
Commerce in color race, consumer culture, and American literature, 1893-1933
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commerce in color race, consumer culture, and American literature, 1893-1933

Davis, James C

E-ISBN 0472026070 ; E-ISBN 047206987X ; E-ISBN 0472099876 ; E-ISBN 9780472026074 ; E-ISBN 9780472069873 ; E-ISBN 9780472099870

Toàn văn sẵn có

16
The american western.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The american western.

Mcveigh,Stephen

E-ISBN 0748621415 ; E-ISBN 0748621407 ; E-ISBN 9780748621408 ; E-ISBN 9780748621415 ; E-ISBN 9780748629442

Toàn văn sẵn có

17
The Columbia Guide to American Indian Literatures of the United States Since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to American Indian Literatures of the United States Since 1945

Eric Cheyfitz

E-ISBN 0231117647 ; E-ISBN 9780231117647 ; E-ISBN 9780231511025

Toàn văn sẵn có

18
The contemporary british novel.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contemporary british novel.

Acheson,James

E-ISBN 0748618945 ; E-ISBN 0748618953 ; E-ISBN 9780748618941 ; E-ISBN 9780748626243

Toàn văn sẵn có

19
T. S. Eliot
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

T. S. Eliot

Maccabe, Colin

E-ISBN 0746309376 ; E-ISBN 0746310544 ; E-ISBN 9780746309377 ; E-ISBN 9781786946386

Toàn văn sẵn có

20
Rohinton Mistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rohinton Mistry

Morey, Peter

ISBN: 9780719067143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (3)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brater, Enoch
 2. Chrisman, Laura
 3. Mwangi, Evan
 4. Hoover, Paul
 5. Goldsmith, Jack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...