skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Transporting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono-directional ultrasonic transducer for borehole imaging

Kennedy, Scott

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono-directional ultrasonic transducer for borehole imaging

Kennedy, Scott

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono-directional Ultrasound Transducer for Borehole Imaging

Kennedy Scott

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono-directional ultrasonic transducer for borehole imaging

Kennedy Scott

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONO-DIRECTIONAL ULTRASONIC TRANSDUCER FOR BOREHOLE IMAGING

Kennedy, Scott

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigid, Gas-Permeable Polymer As Over-Mold And Sealant For Adaptive Ophthalmic Lens

Kennedy Scott ; Emken Jeremy

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANUFACTURING METHOD FOR FORMING AN ELECTROACTIVE LENS AND ELECTROACTIVE LENS THEREOF

Kennedy, Scott ; Emken, Jeremy

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielectric materials, methods of forming subassemblies therefrom, and subassemblies formed therewith

Paul Sankar ; Kennedy Scott D ; Baars Dirk M

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLEXIBLE CONDUCTOR FOR USE WITHIN A CONTACT LENS

Linhardt Jeffrey G ; Liu Zenghe ; Kennedy Scott B

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible conductor for use within a contact lens

Linhardt, Jeffrey G ; Liu, Zenghe ; Kennedy, Scott B

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielectric materials, methods of forming subassemblies therefrom, and the subassemblies formed therewith

Paul Sankar ; Kennedy Scott D ; Baars Dirk M

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible conductor for use within a contact lens

Linhardt Jeffrey G ; Liu Zenghe ; Kennedy Scott B

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible conductor for use within a contact lens

Linhardt, Jeffrey G ; Liu, Zenghe ; Kennedy, Scott B

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLEXIBLE CONDUCTOR FOR USE WITHIN A CONTACT LENS

Linhardt Jeffrey G ; Liu Zenghe ; Kennedy Scott B

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLEXIBLE CONDUCTOR FOR USE WITHIN A CONTACT LENS

Linhardt, Jeffrey G ; Liu, Zenghe ; Kennedy, Scott B

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIELECTRIC MATERIALS, METHODS OF FORMING SUBASSEMBLIES THEREFROM, AND THE SUBASSEMBLIES FORMED THEREWITH

Paul Sankar ; Kennedy Scott D ; Baars Dirk M

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAST-MOLDABLE, HIGH REFRACTIVE INDEX, RIGID, GAS PERMEABLE POLYMER FORMULATIONS FOR AN ACCOMMODATING CONTACT LENS

Kennedy, Scott ; Linhardt, Jeffrey George ; Diciccio, Angela

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielectric materials, methods of forming subassemblies therefrom, and the subassemblies formed therewith

Paul Sankar ; Kennedy Scott D ; Baars Dirk M

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible conductor for use within a contact lens

Linhardt, Jeffrey G ; Liu, Zenghe ; Kennedy, Scott B

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielectric materials, methods of forming subassemblies therefrom, and the subassemblies formed therewith

Paul Sankar ; Kennedy Scott D ; Baars Dirk M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (13)
 2. 2004đến2008  (7)
 3. 2009đến2011  (8)
 4. 2012đến2015  (16)
 5. Sau 2015  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (29)
 2. German  (11)
 3. Chinese  (5)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...