skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.302  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Transmission xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодными лампами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ многократной радиопередачи

Tatarinov V.V

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для дуплексного телефонирования по проводам и без проводов токами высокой частоты

Gartman G.A ; Shulejkin M.V

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Радиопередатчик

G.D. Round ; U.T. Dit

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный аппарат, отзывающийся только на входящие токи

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Nikiforov A.K

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодными лампами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ включения усилителя в трансляцию

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Катодный усилитель с питанием усилительной лампы переменным током

Mints A.L

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Радиотрансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Трансляция, предназначенная для телефонирования быстропеременными токами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ применения к телефонным трансляциям катодных усилителей

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Регенеративный приемник

Kovalenkov(-A ?) A.I ; Kovalenkov(-A ?) V

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для телефонирования по проводам токами высокой частоты

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонно-трансляционное устройство

Nikiforov A.K

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.302  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kovalenkov V.I
  2. Izrailson Leonid G,Su
  3. Bograd Anatolij M,Su
  4. Danilov Boris S,Su
  5. Brejman Evgenij I,Su

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...