skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tin học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán

Hà, Bình Dương

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7468

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu khảo sát một số mô hình dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin địa lý VECTOR hệ thông tin: 01 01 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khảo sát một số mô hình dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin địa lý VECTOR hệ thông tin: 01 01 10

Trần, Hồng Quang; Đặng, Văn Đức

Trần, H. Q. (2003). Nghiên cứu khảo sát một số mô hình dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin địa lý VECTOR hệ thông tin: 01 01 10. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00195; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42622

Truy cập trực tuyến

3
Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Hà, Bình Dương; Đặng, Văn Đức, 1951- , người hướng dẫn

00050002973; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43528

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán Luận văn ThS Công nghệ thông tin 60 48 05

Hà Bình Dương

ĐHCN; 2013

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán Luận văn ThS Công nghệ thông tin 60 48 05

Hà Bình Dương

ĐHCN; 2013

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khảo sát một số mô hình dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin địa lý VECTOR Luận văn ThS Công nghệ thông tin 01 01 10

Trần Hồng Quang

Khoa Công nghệ; 2003

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khảo sát một số mô hình dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin địa lý VECTOR

Trần Hồng Quang; Đặng Văn Đức Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2003 - (005.7 TR-Q 2003)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Hà Bình Dương; Đặng Văn Đức người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2013 - (004.2 HA-D 2013)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D-GIS : Luận văn ThS. Cơ sở toán học cho tin học: 60 46 01 10

Phạm Huy Thông; Nguyễn Thị Hồng Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (004.0151 PH-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Hà, Bình Dương; Đặng, Văn Đức

Hà, B. D. (2013). Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; 00050002973; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43539

Truy cập trực tuyến

11
Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D-GIS
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D-GIS

Phạm, Huy Thông; Nguyễn, Thị Hồng Minh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phạm, H. T. (2013). Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D-GIS. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60460110; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74278; PH-T

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web GIS phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khí
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web GIS phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khí

Lê, Xuân Thành; Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Lê, Thanh Hà

Lê, X. T. (2015). Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web GIS phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khí. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11843

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web GIS phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khí : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Lê Xuân Thành; Nguyễn Thị Nhật Thanh; Lê Thanh Hà

H. : ĐHCN , 2015 - (005.3 LE-T 2015)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...