skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa Chủ đề: Tibet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China

Sautman, Barry; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.10-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tibet issue in post-summit Sino-American relations

Sautman, Barry

Pacific Affairs, Spring, 1999, Vol.72(1), p.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy

Baogang, He ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, 2006, Vol.78(4), pp.601-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secessonism as a United States Foreign Policy Lever: Tibet in Context

Sautman, Barry

The Brown Journal of World Affairs, Spring/Summer 2014, Vol.20(2), pp.179-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10800786 ; E-ISSN: 24723347

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolving the Tibet Question: Problems and prospects

Sautman, Barry

Journal of Contemporary China, 01 February 2002, Vol.11(30), p.77-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-0564 ; E-ISSN: 1469-9400 ; DOI: 10.1080/10670560120091156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibet's Putative Statehood and International Law

Sautman, Barry

Chinese Journal of International Law, 2010, Vol. 9(1), pp.127-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1540-1650 ; E-ISSN: 1746-9937 ; DOI: 10.1093/chinesejil/jmq003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonialism, genocide, and Tibet

Sautman, Barry

Asian Ethnicity, 01 October 2006, Vol.7(3), p.243-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-1369 ; E-ISSN: 1469-2953 ; DOI: 10.1080/14631360600926949

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sautman, Barry
 2. Sautman, B
 3. Barry Sautman
 4. He, Baogang
 5. Baogang He

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...