skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Chủ đề: Tiểu thuyết xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Midnight's children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Midnight's children

Rushdie Salman.

New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 1991, 1980. - (823 RUS 1991) - ISBN0140132708

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Silas Marner : the Weaver of Raveloe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silas Marner : the Weaver of Raveloe

Eliot George

New York : A.A. Knopf : Distributed by Random House, c1993 - (823 ELI 1993) - ISBN0679420304

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The turn of the screw : An authoritative text, backgrounds and sources, essays in criticism

James Henry; Kimbrough Robert ed

New York, W. W. Norton [1966] - (813 JAM 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Doctor Thorne
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctor Thorne

Trollope Anthony

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1993 - (823 TRO 1993) - ISBN0679423044

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Shelter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shelter

Phillips Jayne Anne

Boston : Houghton Mifflin/Seymour Lawrence, 1994. - (813 PHI 1994) - ISBN0395488907 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The scarlet letter : a romance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scarlet letter : a romance

Hawthorne Nathaniel

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1992] - London : a Millennium project, 1992 - (813.3 HAW 1992) - (813 HAW 1992) - ISBN0679417311 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Little Dorrit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Little Dorrit

Dickens Charles

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1992] - (823 DIC 1992) - ISBN0679417257 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Moll Flanders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moll Flanders

Defoe Daniel

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1991 - (823 DEF 1991) - ISBN0679405488 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose

Dickens Charles; Hearn Michael Patrick; Leech John

New York : W.W. Norton & Co., c2004 - (823 DIC 2004) - ISBN0393051587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Howards End
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Howards End

Forster E. M.

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1991] - (823 FOR 1991) - (823 FOR 1919) - ISBN0679406689 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
The annotated Huckleberry Finn : adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer's comrade)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Huckleberry Finn : adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer's comrade)

Twain Mark; Hearn Michael Patrick

New York : Norton, c2001. - (813 TWA 2001) - ISBN0393020398

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hearn Michael Patrick
  2. Dickens Charles
  3. Rushdie Salman
  4. Eliot George
  5. Leech John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...