skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: N - Fine arts. xóa Chủ đề: Tiểu sử xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Franz Kline : Cincinnati Art Museum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franz Kline : Cincinnati Art Museum

Gaugh Harry F.; Cincinnati Art Museum.

New York : Abbeville Press, 1996, c1985. - (759.13 GAU 1985) - ISBN1558597700

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Jack Lenor Larsen : a weaver's memoir
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jack Lenor Larsen : a weaver's memoir

Larsen Jack Lenor.

New York : H.N. Abrams, 1998. - (745.4 LAR 1998) - ISBN0810935899 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gaugh Harry F
  2. Larsen Jack Lenor
  3. Cincinnati Art Museum

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...