skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tiếp thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Creating Internet entertainment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Internet entertainment

Novak Jeannie; Markiewicz Peter George

New York : Wiley Computer Pub., c1997. - (791 NOV 1997) - ISBN0471160733 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Cybershops
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cybershops

Gerdes Claudia.; Nachtwey Jutta

New York : Thames & Hudson, c2000. - (658.8 GER 2000) - ISBN0500282226

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nachtwey Jutta
  2. Novak Jeannie
  3. Gerdes Claudia
  4. Markiewicz Peter George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...