skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tiếng Anh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Check in : English in tourism. A course for hotel reception staff

Styates C.

New York : Prentice Hall , 19?? - (428 STY 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
At your service : English for the travel and tourist industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

At your service : English for the travel and tourist industry

Stott Trish; Buckingham Angela

Oxford : Oxford University Press, 1995 - (428 STO 1995) - ISBN0194513165

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English in tourism : Check in

Yates C.St J.

NewYork : Prentice-Hall, 1992 - (428 YAT 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Going International : English for tourism : workbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going International : English for tourism : workbook

Duckworth Michael

Oxford : Oxford University Press, 1998 - (428 DUC 1998) - ISBN0194574024

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
First Class : English for tourism : workbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Class : English for tourism : workbook

Duckworth Michael

Oxford : Oxford University Press, 1992 - (428 DUC 1992) - ISBN0194376052

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing teaching materials of English for the tour guiding program at tourism faculty, Ha Long College of Art, culture and tourism = Xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Du lịch cho khoa Du lịch, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Vương Thị Kim Minh; Tô Thị Thu Hương Supervisor

H. : College of Foreign Languages, 2009 - (428.0071 VU-M 2009)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Russian Phrase-book for tourists

M. : Russian langguage, 1978 - (428.3 ENG 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A discourse analysis of travel advertisements in English and VietNamese = phân tích diễn ngôn quảng cáo du lịch trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tôn Nữ Mỹ Nhật; Trần Hữu Mạnh Người hướng dẫn

H. : ĐHNN, 2005 - (428 TO-N 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Highly recommended : English for the hotel and catering industry. Teacher's book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly recommended : English for the hotel and catering industry. Teacher's book

Falla Tim

Oxford : Oxford University Press, 1995 - (428.2 FAL 1995) - ISBN0194376664

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ du lịch Anh - Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01

Nguyễn Thị Việt Nga; Lê Quang Thiêm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (428.02 NG-N 2009)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using project work to teach English speaking skill for first year tourism - majored students at Sao Do College of Industry = Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Từ Thị Minh Thúy Supervisor

H. : College of Foreign Languages, 2010 - (428.3 NG-H 2010)

Truy cập trực tuyến

13
Highly recommended : English for the hotel and catering industry. Student's book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly recommended : English for the hotel and catering industry. Student's book

Revell Rod; Stott Trish

Oxford : Oxford University Press, 1996 - (428 REV 1996) - ISBN0194376656

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Going international : English for tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going international : English for tourism

Harding Keith

Oxford: Oxford University Press, 1998 - (428.24 HAR 1998) - ISBN9780194574006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
English for international tourism : course book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English for international tourism : course book

Jacob Miriam.; Strutt Peter

NY. : Longman, 1997 - Harlow : Longman, 1997. - (428.2 ENG(COU) 1997) - ISBN058223753X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Highly recommended workbook : English for the hotel and catering industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly recommended workbook : English for the hotel and catering industry

Duckworth Michael.

Oxford : Oxford University Press, 1993 - (428 DUC 1993) - ISBN0194376648

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
The use extra activites to improve ESP vocabulary for third-year students at Faculty of Tourism, USSH - VNU = Sử dụng một số hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả việc học từ vựng chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use extra activites to improve ESP vocabulary for third-year students at Faculty of Tourism, USSH - VNU = Sử dụng một số hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả việc học từ vựng chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Phạm, Thanh Việt; Kim, Văn Tất

Phạm, T. V. (2009). The use extra activites to improve ESP vocabulary for third-year students at Faculty of Tourism, USSH - VNU. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000042; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40942

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (2)
 2. 1992đến1994  (3)
 3. 1995đến1996  (3)
 4. 1997đến2005  (4)
 5. Sau 2005  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (11)
 2. Luận án, luận văn  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...