skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Chủ đề: Thi��n ch��a gi��o xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
American Catholic religious thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Catholic religious thought

Carey Patrick W.

New York : Paulist Press, c1987. - (230 AME 1987) - ISBN0809128845 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Christian home in Victorian America, 1840-1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Christian home in Victorian America, 1840-1900

McDannell Colleen.

Bloomington : Indiana University Press, c1986. - (230 MCD 1986) - ISBN0253313767

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McDannell Colleen
  2. Carey Patrick W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...