skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Chủ đề: Thiên chúa giáo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spiritual autobiography in early America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiritual autobiography in early America

Shea Daniel B.

Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 1988. - (277 SHE 1988) - ISBN0299116506 :;ISBN0299116549 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Fundamentalism and American culture : the shaping of twentieth century evangelicalism, 1870-1925
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentalism and American culture : the shaping of twentieth century evangelicalism, 1870-1925

Marsden George M.

New York : Oxford University Press, 1980. - (277 MAR 1980) - ISBN0195027582

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
American Catholics : a history of the Roman Catholic community in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Catholics : a history of the Roman Catholic community in the United States

Hennesey James J.

Oxford ; New York : Oxford University Press, 1981. - (282 HEN 1981) - ISBN0195029461 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
A History of Christianity in the United States and Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Christianity in the United States and Canada

Noll Mark A.

Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans, c1992. - (277 NOL 1992) - ISBN0802837034 (cloth);ISBN0802806511 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The democratization of American Christianity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratization of American Christianity

Hatch Nathan O.

New Haven : Yale University Press, c1989. - (277 HAT 1989) - ISBN0300044704 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Noll Mark A.
  2. Hatch Nathan O
  3. Shea Daniel B
  4. Marsden George M.
  5. Hennesey James J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...