skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Theorie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural fondation for models of evolutionary drift

Uriarte, José Ramón

Journal of economic behavior & organization : JEBO, 2007, Vol.63(3), pp. 497-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making under risk editing procedures based on correlated similarities, and preference overdetermination

Uriarte, José Ramón

Review of economic design : RED, 1999, Vol.4(1), pp. 1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-4742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the robustness of the impossibility result in the topological approach to social choice

Le Breton, Michel; Uriarte, José Ramón

Social choice and welfare, 1990, Vol.7(2), pp.131-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoría de la decisión normativa versus teoría de la decisión descriptiva

Uriarte, José Ramón

Herri - ekonomiaz, 1991, pp.85-112

ISSN: 1130-9555

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences: addendum

Candeal, Juan Carlos ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social Choice and Welfare, 1997, Vol.14(2), pp.359-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/s003550050072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agregación topológica de preferencias

Uriarte, José Ramón

Revista española de economía, 1988, Vol.5(1), pp.23-44

ISSN: 0210-1025

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juan ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José

Social Choice and Welfare, 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/BF00192879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decisión bajo riesgo compatible con similitudes correlacionadas

Uriarte, José Ramón

Lumbreras Fontecha : Luis Ma, pp.393-415

ISSN: ; ISBN: 84-7585-454-0

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacidad de percepción limitada y procedimientos de decisión

Aizpurúa Aguirre, Joxemari; Nieto Vasquez, Jorge ; Uriarte, José Ramón

Revista española de economía, 1991, Vol.8(2), pp.239-253

ISSN: 0210-1025

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến1990  (1)
 3. 1991đến1991  (2)
 4. 1992đến1993  (2)
 5. Sau 1993  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Spanish  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...