skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Thế kỷ 20 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World powers in the twentieth century

Ward Harriet.

London : The British Broadcasting Corporation, 1978 - (909.82 WAR 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Swedish politics during the 20th century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish politics during the 20th century

Hadenius Stig

[Stockholm] : Swedish Institute, c1990 - (320.9 HAD 1990) - ISBN9152001687 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Taking sides : clashing views on controversial issues in world politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides : clashing views on controversial issues in world politics

Rourke John T.

Iowa : McGraw-Hill, 2005 - (909.82 TAK 2005) - ISBN0073043958

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The warrior and the priest : Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The warrior and the priest : Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt

Cooper John Milton.

Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1983. - (973.91 COO 1983) - ISBN0674947509 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The unraveling of America : a history of liberalism in the 1960s
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unraveling of America : a history of liberalism in the 1960s

Matusow Allen J.

New York : Harper Torchbooks , 1984 - (973 MAT 1984) - ISBN0061320587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation, Canada since confederation

Granatstein J. L

Toronto ; New York : McGraw-Hill Ryerson, c1990. - (971.06 NAT 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Nationalism and revolution in Indonesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and revolution in Indonesia

Kahin George McTurnan.

Ithaca, N.Y. : Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2003 - (959.8 KAH 2003) - ISBN0877277346 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The decline and resurgence of congress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The decline and resurgence of congress

Sundquist James L.

Washington : The Brookings Institution, 1981 - (328.73 SUN 1981) - ISBN0815782233;ISBN0815782241

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The clash of civilizations and the remaking of world order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The clash of civilizations and the remaking of world order

Huntington Samuel P.

New York: Simon&Schuster Paperbacks, 1996 - (909.82 HUN 1996) - ISBN9780684844411;ISBN0684811642

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Policies of chaos : the organizational causes of violence in China’s Cultural Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies of chaos : the organizational causes of violence in China’s Cultural Revolution

White Lynn T.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1989. - (951.05 WHI 1989) - ISBN0691055467 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Building democracy in Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building democracy in Latin America

Peeler John A.

Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1998. - (320.98 PEE 1998) - ISBN1555877583 (hc : alk. paper);ISBN1555877818 (pb : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Winston S. Churchill: his complete speeches, 1897-1963. Volume III, 1914-1922
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winston S. Churchill: his complete speeches, 1897-1963. Volume III, 1914-1922

Churchill Winston

New York : Chelsea House Publishers, 1974. - (942.08 CHU(3) 1974) - ISBN0835206939

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Nightmare in red : the McCarthy era in perspective : the McCarthy era in perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nightmare in red : the McCarthy era in perspective : the McCarthy era in perspective

Fried Richard M.

New York : Oxford University Press , 1990 - (973.921 FRI 1990) - ISBN0195043618

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The Soviet Union and the arms race
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet Union and the arms race

Holloway David

New Haven : Yale University Press, 1984. - (355 HOL 1984) - ISBN0300032803

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
America, the Vietnam War, and the world : comparative and international perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America, the Vietnam War, and the world : comparative and international perspectives

Daum Andreas W; Gardner Lloyd C.; Mausbach Wilfried

Washington, D.C. : German Historical Institute ; New York : Cambridge University Press, 2003. - (909.82 AME 2003) - ISBN0521810485;ISBN052100876X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the meaning of victory : essays on strategy.

Luttwak Edward.

New York, N.Y. : Simon and Schuster, 1986. - (355 LUT 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. White Lynn T
  2. Cooper John Milton
  3. Mausbach Wilfried
  4. Hadenius Stig
  5. Ward Harriet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...