skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Creating the customer-driven library : building on the bookstore model
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating the customer-driven library : building on the bookstore model

Woodward Jeannette A.

Chicago : American Library Association, 2005. - (021.7 WOO 2005) - ISBN0838908888

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Woodward Jeannette A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...