skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Thông tin học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
王振鵠教授八秩榮慶論文集
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

王振鵠教授八秩榮慶論文集

Wang Zhen'gu jiao shou ba zhi rong qing chou bei xiao zu.

臺北市 : 臺灣學生, 2004[民93]. - (025.04 TAP 2004) - ISBN9571512257

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
When we are no more : how digital memory is shaping our future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When we are no more : how digital memory is shaping our future

Rumsey Abby Smith

New York : Bloomsbury Publishing USA , 2016 - (025 RUM 2016) - ISBN9781620408025

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of information science

Amsterdam, New York, Published for the Institute of Information Scientists by the North-Holland Pub. Co. - (Z1007 .J95) - ISSN0165-5515

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (2)
  2. Tạp chí  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...