skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Chủ đề: Telecommunications Systems & Internet Communications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing network availability

Harman, B ; Burness, L ; Corliano, G ; Murgu, A ; El-Moussa, F

BT Technology Journal, Apr 2006, Vol.24(2), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0040-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Factors Evaluation Techniques to Aid Understanding of Virtual Interfaces

Kalawsky, R. ; Bee, S. ; Nee, S.

BT Technology Journal, 1999, Vol.17(1), pp.128-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009687227736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Home Environments

Bull, P ; Limb, R ; Payne, R

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(3), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047121.29267.20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A long reach digital subscriber loop transceiver.(Author abstract)(Report)

Adams, P ; Cox, S ; Carpenter, R ; Cole, N;

BT Technology Journal, July, 2007, Vol.25(3-4), p.92(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal spaces -- ePerSpace

Bilchev, G ; Venousiou, R ; Foley, J ; Benyon, P ; Case, S ; Churcher, G

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0044-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence and mobility for BT's next generation networks

Wardlaw, M

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.28-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0105-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0074-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0104-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-level capacity performance insights into wireless mesh networking

Chieng, D ; Hodgkinson, T ; Ting, A ; Rahim, R ; Kawade, S

BT Technology Journal, Apr 2007, Vol.25(2), pp.76-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0030-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service blending for converged IMS services -- a BT Alcatel-Lucent collaboration

Abhayawardhana, V ; Kocan, K ; Matthews, J

BT Technology Journal, Apr 2007, Vol.25(2), pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0046-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Parlay network API specification

Yates, M ; Boyd, I

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.205-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0076-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Stream Binding for a Pan-European Services Platform

Loosemore, P ; Sellin, E ; Rana, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.103-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating device independence and user profiles on the Web

Glover, T ; Davies, J

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0045-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iceland Internet Shopping

Wittgreffe, J ; Memmory, R

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Web Services

Farley, P ; Capp, M

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0042-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Reachability' in converged IMS services -- a BT Alcatel-Lucent collaboration

Roxburgh, D ; Bazin, C ; Beddus, S ; Dorbes, G ; Hue, C ; Ringland, S

BT Technology Journal, Apr 2007, Vol.25(2), pp.200-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0045-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customisation and Context for Expressive Behaviour in the Broadband World

Gillies, M ; Crabtree, I ; Ballin, D

BT Technology Journal, Apr 2004, Vol.22(2), pp.7-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on next generation mobile

C. T. Mallettw. Millarh. Beane

BT Technology Journal, Oct 2006, Vol.24(4), pp.151-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0104-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to policy management

Clark, J ; Mcdonald, J

BT Technology Journal, Apr 2005, Vol.23(2), p.118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0011-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networks and systems for BT in the 21st century

Reeve, M ; Bilton, C ; Holmes, P ; Bross, M

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.181-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0073-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (8)
  2. 2000đến2000  (3)
  3. 2001đến2001  (1)
  4. 2002đến2003  (5)
  5. Sau 2003  (63)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...