skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1956 xóa Tác giả/ người sáng tác: England and Wales. Parliament xóa Chủ đề: Tax Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An ordinance of the Lords and Commons assembled in Parliament, for the raising of 66666 1. 13s. 4d. by way of a loane, for the better enabling of our brethren of Scotland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ordinance of the Lords and Commons assembled in Parliament, for the raising of 66666 1. 13s. 4d. by way of a loane, for the better enabling of our brethren of Scotland

England and Wales. Parliament (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. England and Wales. Parliament

theo chủ đề:

  1. Finance
  2. National Debt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...