skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

Nguyễn, Thị Thanh Thúy

16 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6682

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 60

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Khoa Luật; 2009

Truy cập trực tuyến

3
Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

Nguyễn, Thị Thanh Thúy; Nguyễn, Bá Diễn

Nguyễn, T. T. T. (2009). Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16413

Truy cập trực tuyến

4
Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

Nguyễn, Thị Thanh Thúy; Nguyễn, Bá Diến

Nguyễn, T. T. T. (2009). Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02578; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51073

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Nguyễn Thị Thanh Thúy; Nguyễn Bá Diến người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2009 - (341.4 NG-T 2009)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Thị Thanh Thúy
  2. Nguyễn Thị Thanh Thúy
  3. Nguyễn, Bá Diến
  4. Nguyễn, Bá Diễn
  5. Nguyễn Bá Diến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...