skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32.567  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; LI, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; Li, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leak Detection User Interfaces

Jacobson Bruce J ; Mccormack Ryan ; Ganeshalingam Gandeephan ; Gillham Trent ; Palomino Mauricio ; Koste Glen ; Jalilian Ehsan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce, J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon-based user interfaces

Vallone, Anthony J

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Van Os, Marcel ; Alabi, Oluwatomiwa B ; Anton, Peter D ; Dicker, George R ; Tickner, Simon ; Grainger, Morgan ; Shearer, Nicholas J ; Lynch, Kevin ; Cantelmo, Leonardo N

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable user interface system

Zhang Rui ; Raymond Michelle ; Sun Changbo ; Zhang Daoping ; Beaulieu CONRAD Bruce ; Hajdukiewicz John

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC MESSAGE USER INTERFACE

Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breathing sequence user interface

Blahnik, Jay ; Arney, Julie A ; Bebbington, Samuel H ; Butcher, Gary Ian ; Fennis, Jules K ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breathing sequence user interface

Blahnik, Jay ; Arney, Julie A ; Bebbington, Samuel H ; Butcher, Gary Ian ; Fennis, Jules K ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Van Os, Marcel ; Alabi, Oluwatomiwa B ; Anton, Peter D ; Dicker, George R ; Tickner, Simon ; Grainger, Morgan ; Shearer, Nicholas J ; Lynch, Kevin ; Cantelmo, Leonardo N

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR PEER-TO-PEER TRANSFERS

Van Os, Marcel ; Lemmens, Cas ; Mclachlan, Mischa

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOAL-ORIENTED USER INTERFACE

Kopetsky Joseph ; Sun Teri Barrows ; Chapin Andrew ; Vautrin Jodi A ; Von Beckmann Karl ; Davis Michael Andrew ; Greenwald Daniel Jeffrey

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic user interface rendering

Sharifi Mehr Nima

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Broughton Lee S ; Chen Kevin Will ; Wilson Eric Lance

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced size user interface

Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Ive, Jonathan P ; Nelson, Britt K

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic mail user interface

Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32.567  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (10)
 2. 1988đến1994  (68)
 3. 1995đến2001  (1.232)
 4. 2002đến2009  (7.464)
 5. Sau 2009  (23.793)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (30.798)
 2. French  (7.850)
 3. Chinese  (3.225)
 4. German  (2.656)
 5. Korean  (1.796)
 6. Japanese  (667)
 7. Spanish  (256)
 8. Russian  (155)
 9. Portuguese  (144)
 10. Danish  (23)
 11. Finnish  (19)
 12. Hebrew  (17)
 13. Dutch  (13)
 14. Norwegian  (11)
 15. Polish  (10)
 16. Italian  (7)
 17. Ukrainian  (5)
 18. Romanian  (4)
 19. Hungarian  (2)
 20. Czech  (1)
 21. Greek  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Van Os, Marcel
 3. Yang, Lawrence Y
 4. Lemay, Stephen O
 5. Kruzeniski Michael J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...