skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Systems Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRIS hypermedia services. (Brown University's Institute for Research in Information and Scholarship develops hypermedia graphical user interface) (Technical)

Haan, Bernard J. ; Kahn, Paul ; Riley, Victor A. ; Coombs, James H. ; Meyrowitz, Norman K.

Communications of the ACM, Jan, 1992, Vol.35(1), p.36(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LispView: Leverage Through Integration

Muller, Hans

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1991, Vol.34(9), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating architectures for multithreaded object request brokers

Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286248

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative chaos in high-performance teams: An experience report

Hyman, Risa

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1993, p.56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smalltalk in the telecommunications industry

Grochow, Jerrold

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1995, Vol.38(10), p.110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned through six years of component-based development

Sparling, Michael

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended objects

Rettig, Marc ; Simons, Gary ; Thomson, John

Communications of the ACM, 01 August 1993, Vol.36(8), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/163381.163413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented integration testing

Jorgensen, Paul ; Erickson, Carl

Communications of the ACM, 01 September 1994, Vol.37(9), pp.30-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/182987.182989

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences with cluster and class testing

Murphy, Gail ; Townsend, Paul ; Wong, Pok

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned from the OS/400 OO project

Berg, William ; Cline, Marshall ; Girou, Mike

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.54-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for testability in object-oriented systems

Binder, Robert

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The DOWL distributed object-oriented language

Achauer, Bruno

Communications of the ACM, 01 September 1993, Vol.36(9), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/162685.162703

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective distribution of object-oriented applications

Purao, Sandeep ; Jain, Hemant ; Narareth, Derek

Communications of the ACM, 01 August 1998, Vol.41(8), pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/280324.280339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive object-oriented programming using graph-based customization

Lieberherr, Karl ; Silva-Lepe, Ignacio ; Xiao, Cun

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1994, Vol.37(5), p.94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented Patterns

Coad, Peter

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1992, p.152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design patterns for managing product life cycle information

Främling, Kary ; Ala-Risku, Timo ; Kärkkäinen, Mikko ; Holmström, Jan

Communications of the ACM, 01 June 2007, Vol.50(6), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1247001.1247009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, retrieval, and assembly in component-based software development

Vitharana, Padmal ; Zahedi, Fatemah ; Jain, Hemant

Communications of the ACM, 01 November 2003, Vol.46(11), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/948383.948387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of Motorola's PowerPC simulator family

Anderson, William

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1994, Vol.37(6), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risks and challenges of component-based software development

Vitharana, Padmal

Communications of the ACM, 01 August 2003, Vol.46(8), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/859670.859671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (1)
 2. 1992đến1992  (2)
 3. 1993đến1993  (3)
 4. 1994đến1995  (8)
 5. Sau 1995  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vitharana, Padmal
 2. Jain, Hemant
 3. Purao, Sandeep
 4. Thomson, John
 5. Sparling, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...