skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Systems Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncommand user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface: an evolving concept

Grudin, Jonathan

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface design when you don't know how

Rettig, Marc

Communications of the ACM, 02 January 1992, Vol.35(1), pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/129617.129626

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering the way programmers think about new programming

Dumas, Joseph ; Parsons, Paige

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1995, Vol.38(6), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy interfaces for information management

Lau, Tessa ; Etzioni, Oren ; Weld, Daniel

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.88-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping for tiny fingers

Rettig, Marc

Communications of the ACM, 01 April 1994, Vol.37(4), pp.21-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/175276.175288

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications

Banavar, Guruduth ; Bernstein, Abraham

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.92-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible multimodal interfaces for safety-critical applications

Cohen, Philip ; Mcgee, David

Communications of the ACM, 01 January 2004, Vol.47(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/962081.962103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Look ma, no mouse

Segen, Jakub ; Kumar, Senthil

Communications of the ACM, 01 July 2000, Vol.43(7), pp.102-109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/341852.341869

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Mac interface

Gentner, Don ; Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.70-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COACH: A teaching agent that learns

Selker, Ted

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bottom-up design of software agents

Kautz, Henry ; Selman, Bart ; Coen, Michael

Communications of the ACM, 01 July 1994, Vol.37(7), pp.143-146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/176789.176805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work language analysis and the naming problem

Katzenberg, Barbara ; Piela, Peter

Communications of the ACM, 01 June 1993, Vol.36(6), pp.86-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/153571.163286

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just-in-time knowledge delivery

Cole, Kevin ; Fischer, Olivier ; Saltzman, Phyllis

Communications of the ACM, July, 1997, Vol.40(7), p.49(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etiquette and the design of educational technology

Mishra, Punya ; Hershey, Kathryn

Communications of the ACM, 01 April 2004, Vol.47(4), pp.45-49 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/975817.975843

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Groupware: some issues and experiences

Ellis, Clarence ; Gibbs, Simon ; Rein, Gail

Communications of the ACM, 03 January 1991, Vol.34(1), pp.39-58 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/99977.99987

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desktop agents in group-enabled products

Greif, Irene

Communications of the ACM, 01 July 1994, Vol.37(7), pp.100-105 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/176789.176800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why looking isn't always seeing: readership skills and graphical programming

Petre, Marian

Communications of the ACM, 01 June 1995, Vol.38(6), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/203241.203251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What leads to user acceptance of digital libraries?

Thong, James ; Hong, Weiyin ; Tam, Kar

Communications of the ACM, 01 November 2004, Vol.47(11), pp.78-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making usable, useful, productivity-enhancing computer applications

Gould, John ; Boies, Stephen ; Lewis, Clayton

Communications of the ACM, 03 January 1991, Vol.34(1), pp.74-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/99977.99993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (4)
 2. 1993đến1994  (8)
 3. 1995đến1996  (3)
 4. 1997đến2000  (5)
 5. Sau 2000  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nielsen, Jakob
 2. Rettig, Marc
 3. Hong, Weiyin
 4. Selman, Bart
 5. Petre, Marian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...