skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Lithuanian xóa Tất cả các phiên bản Sustainable Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic communication for sustainable decisions

Beconyte, Giedre ; Kryžanauskas, Audrius

Technological and Economic Development of Economy, 01 January 2010, Vol.16(4), p.603-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-8619 ; E-ISSN: 1822-3613 ; DOI: 10.3846/tede.2010.37

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selecting sustainable building materials using system dynamics and ant colony optimization

Marzouk, Mohamed ; Abdelhamid, Manal ; Elsheikh, Mohamed

Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 01 December 2013, Vol.21(4), p.237-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648-6897 ; E-ISSN: 1822-4199 ; DOI: 10.3846/16486897.2013.788506

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interoperability of information system components for monitoring of sewage and intelligent analysis of water resources

Dzemydiene, Dale ; Maskeliūnas, Saulius ; Dzemyda, Ignas

Technological and Economic Development of Economy, 01 January 2008, Vol.14(3), p.260-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1392-8619 ; E-ISSN: 1822-3613 ; DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.260-278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marzouk, Mohamed
  2. Dzemyda, I.
  3. Audrius Kryžanauskas
  4. Dzemydiene, Dale
  5. Elsheikh, Mohamed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...