skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Chủ đề: Star Formation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization & galaxy formation simulation V: morphology and statistical signatures of reionization

Geil, Paul ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Angel, Paul ; Duffy, Alan ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 15, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results from EDGES High-Band: II. Constraints on Parameters of Early Galaxies

Monsalve, Raul ; Greig, Bradley ; Bowman, Judd ; Mesinger, Andrei ; Rogers, Alan ; Mozdzen, Thomas ; Kern, Nicholas ; Mahesh, Nivedita; Mahesh, Nivedita (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aace54

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early galaxy formation in warm dark matter cosmologies

Dayal, Pratika ; Mesinger, Andrei ; Pacucci, Fabio; Pacucci, Fabio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 7, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0004-637X/806/1/67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAPER-64 Constraints On Reionization II: The Temperature Of The z=8.4 Intergalactic Medium

Pober, Jonathan C. ; Ali, Zaki S. ; Parsons, Aaron R. ; Mcquinn, Matthew ; Aguirre, James E. ; Bernardi, Gianni ; Bradley, Richard F. ; Carilli, Chris L. ; Cheng, Carina ; Deboer, David R. ; Dexter, Matthew R. ; Furlanetto, Steven R. ; Grobbelaar, Jasper ; Horrell, Jasper ; Jacobs, Daniel C. ; Klima, Patricia J. ; Kohn, Saul A. ; Liu, Adrian ; Macmahon, David H. E. ; Maree, Matthys ; Mesinger, Andrei ; Moore, David F. ; Razavi-Ghods, Nima ; Stefan, Irina I. ; Walbrugh, William P. ; Walker, Andre ; Zheng, Haoxuan

Arxiv ID: 1503.00045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization and Galaxy Formation Simulation - XIII. AGN quenching of high-redshift star formation in ZF-COSMOS-20115

Qin, Yuxiang ; Mutch, Simon J. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Mon Not R Astron Soc (2017) 471 (4): 4345-4354 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1704.03274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization and Galaxy Formation Simulation - XV. Stellar evolution and feedback in dwarf galaxies at high redshift

Qin, Yuxiang ; Duffy, Alan ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 10, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stz1380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does radiative feedback from a UV background impact reionization?

Sobacchi, Emanuele ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1301.6781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization & galaxy formation simulation IV: UV luminosity functions of high-redshift galaxies

Liu, Chuanwu ; Mutch, Simon J. ; Angel, P. W. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1512.00563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21CMMC: an MCMC analysis tool enabling astrophysical parameter studies of the cosmic 21 cm signal

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1501.06576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhomogeneous recombinations during cosmic reionization

Sobacchi, Emanuele ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1402.2298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy-formation simulation - VI. The origins and fate of the highest known redshift galaxy

Mutch, Simon J. ; Liu, Chuanwu ; Poole, Gregory B. ; Geil, Paul M. ; Duffy, Alan R. ; Trenti, Michele ; Oesch, Pascal A. ; Illingworth, Garth D. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

MNRAS (December 21, 2016) 463 (4): 3556-3562 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1605.08054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation - IX. Economics of reionizing galaxies

Duffy, Alan R. ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Geil, Paul M. ; Kim, Han-Seek ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1705.07255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UV Radiative Feedback During the Advanced Stages of Reionization

Mesinger, Andrei ; Dijkstra, Mark

Arxiv ID: 0806.3090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the small-scale power spectrum of density fluctuations from high-redshift gamma-ray bursts

Mesinger, Andrei ; Perna, Rosalba ; Haiman, Zoltan

Astrophys.J. 623 (2005) 1-10 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0501233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of reionization-era galaxies from JWST luminosity functions and 21-cm interferometry

Park, Jaehong ; Gillet, Nicolas ; Mesinger, Andrei ; Greig, Bradley; Greig, Bradley (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 3, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mesinger, Andrei
 2. Mesinger, A.
 3. Mutch, Simon J
 4. Wyithe, J
 5. Poole, Gregory B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...