skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 820  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Spirits xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved neisserial antigens

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved neisserial antigens

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved neisserial antigens

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSERVED NEISSERIAL ANTIGEN

Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antígenos Neisseriales conservados

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ NEISSERIA

Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved neisserial antigens

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konserverede neisseria-antigener

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antígenos neisseriales conservados

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved neisserial antigens

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSERVED NEISSERIAL ANTIGENS

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved Neisserial antigens

Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antígenos Neisseriales conservados

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved Neisserial antigens

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved neisserial antigens

Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragments from Neisseria protein ORF 953 and their use in medicaments and diagnostic reagents

Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyepitope carrier protein

Rappuoli, Rino ; Grandi, Guido

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polypeptide carrier protein

Rappuoli Rino ; Grandi Guido

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vaccination with multiple clades of h5 influenza a virus

Rappuoli Rino ; Podda Audino

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VACCINATION WITH MULTIPLE CLADES OF H5 INFLUENZA A VIRUS

Podda, Audino ; Rappuoli, Rino

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 820  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (27)
 2. 1991đến1996  (50)
 3. 1997đến2002  (141)
 4. 2003đến2009  (237)
 5. Sau 2009  (365)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (659)
 2. French  (350)
 3. German  (272)
 4. Spanish  (41)
 5. Danish  (27)
 6. Greek  (22)
 7. Italian  (18)
 8. Russian  (17)
 9. Chinese  (17)
 10. Japanese  (7)
 11. Korean  (4)
 12. Portuguese  (3)
 13. Polish  (1)
 14. Norwegian  (1)
 15. Finnish  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rappuoli, Rino
 2. Pizza, Mariagrazia
 3. Rappuoli Rino
 4. Masignani, Vega
 5. Grandi, Guido

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...