skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Space Group xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 709875: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccrtp6f ; Related DOI: 10.1021/ja8047128

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 709876: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccrtp7g ; Related DOI: 10.1021/ja8047128

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605767: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbbw5 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605768: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbbx6 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605769: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbby7 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639483: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfh1 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639484: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfj2 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639485: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfk3 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167034: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt6r ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167035: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt7s ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167036: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt8t ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 165159: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5jvq7 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01334-1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 165160: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5jvr8 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01334-1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 165161: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5jvs9 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01334-1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250007: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4rj ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250008: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4sk ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250009: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4tl ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215303: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7718r ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215304: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7719s ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215305: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771bt ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (11)
 2. 2003đến2003  (12)
 3. 2004đến2004  (4)
 4. 2005đến2006  (6)
 5. Sau 2006  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Asadi, A.
 2. Hitchcock, P.B.
 3. Eaborn, C.
 4. Smith, J.D.
 5. Meehan, M.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...