skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Sociology & Social History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DEFINITION OF THE LEGISLATIVE PROCESS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Екатерина Александровна Пискунова

Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 January 2014, Issue 9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-7405

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino (Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira de Carvalho, Fábio

Mundo agrario, 01 June 2013, Vol.13(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1515-5994 ; E-ISSN: 1515-5994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

СТУДИЈА О ЕФИКАСНОСТИ ПАРНИЧНИХ ПОСТУПАКА ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ У НИШУ

Mojašević, Aleksandar

Teme - Časopis za Društvene Nauke, 2015, Vol.XXXIX(4), pp.1319-1340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-7919 ; E-ISSN: 1820-7804

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EL PODER Y LA GLORIA EN LA REFORMA DE LA JUSTICIA EN LA ARGENTINA

Mira, Julieta

Acta Sociológica, January-April 2017, Vol.72, pp.231-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0186-6028 ; DOI: 10.1016/j.acso.2017.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei

Sartório, Alexsandra Tomazelli ; Rosa, Edinete Maria

Serviço Social & Sociedade, 01 September 2010, Issue 103, pp.554-575

ISSN: 2317-6318 ; E-ISSN: 2317-6318 ; DOI: 10.1590/S0101-66282010000300008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. Portuguese  (2)
  3. Spanish  (2)
  4. Russian  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...