skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Social Work xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Sexuality in Sub-Saharan Africa: A Manual Approach to Thematic Analysis of In-Depth Interviews

Fiaveh, Daniel Yaw

E-ISBN: 9781526474841 ; E-ISBN: 1526474840 ; DOI: 10.4135/9781526474841

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn to Analyze Written Text Using Discourse Analysis

Mihas, Paul

E-ISBN: 9781526496461 ; E-ISBN: 1526496461 ; DOI: 10.4135/9781526496461

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn to Analyze Data Using Visual Analysis

Mihas, Paul

E-ISBN: 9781526494771 ; E-ISBN: 1526494779 ; DOI: 10.4135/9781526494771

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn to Use Discourse Analysis to Analyze Oral Discourse

Mihas, Paul

E-ISBN: 9781526496041 ; E-ISBN: 1526496046 ; DOI: 10.4135/9781526496041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mihas, Paul
  2. Fiaveh, Daniel Yaw

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...