skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Social Welfare & Social Work xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceso penal, privacidad y autodeterminación informativa en la persecución penal de la delincuencia organizada. Un análisis desde la perspectiva del derecho procesal penal alemán

Romero Sánchez, Angélica

Revista Criminalidad, 01 August 2015, Vol.57(2), pp.319-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei

Sartório, Alexsandra Tomazelli ; Rosa, Edinete Maria

Serviço Social & Sociedade, 01 September 2010, Issue 103, pp.554-575

ISSN: 2317-6318 ; E-ISSN: 2317-6318 ; DOI: 10.1590/S0101-66282010000300008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...