skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.799  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Social Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social science computer review

ISSN0894-4393

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The journal of community informatics

ISSN1712-4441

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gazette

ISSN0016-5492

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New directions for institutional research

ISSN0271-0579

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives and Museum Informatics

ISSN1042-1467

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology & Learning

ISSN1053-6728

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of communications law and policy

ISSN1439-6262

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of instructional science and technology

ISSN1324-0781

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems journal

ISSN1350-1917

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information polity

ISSN1570-1255

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

URISA Journal

ISSN1045-8077

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International education journal

ISSN1443-1475

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and Information Technology

ISSN1388-1957

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information economics and policy

ISSN0167-6245

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of information management

ISSN0268-4012

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting, organizations and society

ISSN0361-3682

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology for Development

ISSN0268-1102

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries

ISSN1681-4835

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Supported Cooperative Work (CSCW)

ISSN0925-9724

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach to the Internal Facet of Information Literacy Using the IL-HUMASS Survey

Pinto, María

The Journal of Academic Librarianship, 2011, Vol.37(2), pp.145-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2011.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.799  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (856)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (77)
 2. 1971đến1983  (94)
 3. 1984đến1995  (61)
 4. 1996đến2008  (1.372)
 5. Sau 2008  (2.167)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.966)
 2. Swedish  (1.931)
 3. Romanian  (73)
 4. Spanish  (28)
 5. Bulgarian  (28)
 6. German  (19)
 7. Portuguese  (18)
 8. Serbo-Croatian  (10)
 9. Turkish  (7)
 10. Norwegian  (6)
 11. Danish  (6)
 12. French  (5)
 13. Lithuanian  (3)
 14. Chinese  (3)
 15. Russian  (2)
 16. Polish  (2)
 17. Indonesian  (1)
 18. Japanese  (1)
 19. Italian  (1)
 20. Finnish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...