skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 766  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Social Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Nationalism and the New Turks

White, Jenny

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5125-6 ; DOI: 10.1515/9781400851256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking History Reframing Identity Memory Generations and the Dynamics of National Identity in Poland

Wangler Alexandra

Springer; 2012 - (305.8)

Truy cập trực tuyến

3
Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation

Soffer, Oren

E-ISBN 9781782384519 ; E-ISBN 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Contemporary Majority Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Majority Nationalism

Gagnon, Alain-G. ;Lecours, André ;Nootens;; Alain-G. Gagnon (Editor) ; André Lecours (Editor) ; Geneviève Nootens (Editor) ; Nootens (Editor)

Studies in Nationalism and Ethnic Conflict

ISBN: 9780773585713 ; ISBN: 0773585710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Nationalism in Asia and Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Asia and Africa

Edited Wn IntroductElie Kedourie

ISBN10: 0714630462 ; ISBN13: 9780714630465 ; E-ISBN10: 020304326X ; E-ISBN13: 9780203043264

Toàn văn không sẵn có

6
Marx at the margins on nationalism, ethnicity, and non-western societies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marx at the margins on nationalism, ethnicity, and non-western societies.

Kevin B. Anderson

E-ISBN 0226019829 ; E-ISBN 0226019837 ; E-ISBN 9780226019826 ; E-ISBN 9780226019833

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Scaling identities nationalism and territoriality.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling identities nationalism and territoriality.

E-ISBN 1442264772 ; E-ISBN 9781442264755 ; E-ISBN 9781442264762 ; E-ISBN 9781442264779

Toàn văn không sẵn có

8
Paganism, Traditionalism, Nationalism: Narratives of Russian Rodnoverie
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paganism, Traditionalism, Nationalism: Narratives of Russian Rodnoverie

Aitamurto, Kaarina

ISBN10: 1472460278 ; ISBN13: 9781472460271 ; E-ISBN10: 1315599309 ; E-ISBN13: 9781315599304

Toàn văn không sẵn có

9
Asian America.Net: Ethnicity, Nationalism, and Cyberspace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian America.Net: Ethnicity, Nationalism, and Cyberspace

Rachel C. nd Sau-Ling Cynthia Wong

ISBN10: 0415965594 ; ISBN10: 0415965608 ; ISBN13: 9780415965590 ; ISBN13: 9780415965606 ; E-ISBN10: 0203957342 ; E-ISBN13: 9780203957349

Toàn văn không sẵn có

10
Pledging Allegiance: Learning Nationalism at the El Paso-Juarez Border
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pledging Allegiance: Learning Nationalism at the El Paso-Juarez Border

Rippberger, Susan J ; Staudt, Kathleen A

ISBN10: 0415934907 ; ISBN10: 0415934915 ; ISBN13: 9780415934909 ; ISBN13: 9780415934916 ; E-ISBN10: 0203616693 ; E-ISBN13: 9780203616697

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Paradox of Vulnerability: States, Nationalism, and the Financial Crisis

Campbell, John L. ; Hall, John A.

E-ISBN: 9781400887958 ; DOI: 10.1515/9781400887958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The libidinal economy of china gender, nationalism, and consumer culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The libidinal economy of china gender, nationalism, and consumer culture

Johansson, Perry

E-ISBN 0739192639 ; E-ISBN 9780739192627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Russian Nationalism and Ethnic Violence: Symbolic Violence, Lynching, Pogrom and Massacre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Nationalism and Ethnic Violence: Symbolic Violence, Lynching, Pogrom and Massacre

Arnold, Richard

ISBN10: 1857438590 ; ISBN13: 9781857438598 ; E-ISBN10: 1315617943 ; E-ISBN13: 9781315617947

Toàn văn không sẵn có

14
Representing 9/11 trauma, ideology, and nationalism in literature, film, and television.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing 9/11 trauma, ideology, and nationalism in literature, film, and television.

Petrovic, Paul;

E-ISBN 1442252685 ; E-ISBN 9781442252677 ; E-ISBN 9781442252684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pogrom in Gujarat: Hindu Nationalism and Anti-Muslim Violence in India

Ghassem-Fachandi, Parvis

ISBN: ; E-ISBN: 9781400842599 ; DOI: 10.1515/9781400842599

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Gender and the political economy of development from nationalism to globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and the political economy of development from nationalism to globalization

Rai, Shirin M

ISBN: 0745614906 ; ISBN: 0745614914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Islam, nationalism and communism in a traditional society : the case of Sudan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam, nationalism and communism in a traditional society : the case of Sudan

Warburg, Gabriel

ISBN: 0714630802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Making of Neoliberal India: Nationalism, Gender, and the Paradoxes of Globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Making of Neoliberal India: Nationalism, Gender, and the Paradoxes of Globalization

Oza, Rupal

ISBN10: 0415951852 ; ISBN10: 0415951860 ; ISBN13: 9780415951852 ; ISBN13: 9780415951869 ; E-ISBN10: 0203624793 ; E-ISBN13: 9780203624791

Toàn văn không sẵn có

19
Arab Nationalism: The Politics of History and Culture in the Modern Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab Nationalism: The Politics of History and Culture in the Modern Middle East

Peter Wien;

ISBN10: 0415499372 ; ISBN13: 9780415499378 ; E-ISBN10: 1315412217 ; E-ISBN13: 9781315412214

Toàn văn không sẵn có

20
Muslim nationalism and the new Turks (Princeton studies in muslim politics).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim nationalism and the new Turks (Princeton studies in muslim politics).

White, Jenny

E-ISBN 9780691155173 ; E-ISBN 9780691155180

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 766  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (13)
 2. 1987đến1994  (24)
 3. 1995đến2002  (54)
 4. 2003đến2011  (177)
 5. Sau 2011  (497)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (82)
 2. Hebrew  (3)
 3. Italian  (1)
 4. Portuguese  (1)
 5. Russian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zygmunt Bauman
 2. Bauman, Zygmunt
 3. Turner, Bryan S.
 4. Horowitz, Irving Louis
 5. Gareau, Frederick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...