skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Chủ đề: Social Media xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Securing Social Media in the Enterprise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing Social Media in the Enterprise

Dalziel, Henry

ISBN: 9780128041802

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Social Media Audits Achieving Deep Impact Without Sacrificing the Bottom Line
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Media Audits Achieving Deep Impact Without Sacrificing the Bottom Line

Gattiker, Urs

ISBN: 9781843347453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gattiker, U.E.
  2. Dalziel, Henry
  3. Gattiker, Urs
  4. Gattiker, Urs E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...