skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Social Work xóa Chủ đề: Social Investment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child Protection in New Zealand: A History of the Future

Hyslop, Ian

British Journal of Social Work, 2017, Vol. 47(6), pp.1800-1817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bcx088

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swing to Early Intervention and Prevention and Its Implications for Social Work

Gray, Mel

British Journal of Social Work, 2014, Vol. 44(7), pp.1750-1769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bct037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hyslop, Ian
  2. Gray, Mel
  3. Gray, M.
  4. Hyslop, I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...