skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Snowden, Edward J., 1983- xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Surveillance after Snowden
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance after Snowden

Lyon David

Cambridge ; Malden, MA : Polity press, [2015] - (323.448 LYO 2015) - ISBN9780745690841 (hardback);ISBN9780745690858 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Journalism after Snowden the future of the free press in the surveillance state.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journalism after Snowden the future of the free press in the surveillance state.

Bell, Emily ;Owen, Taylor ;Khorana, Smitha ;Henrichsen, Jennifer;

E-ISBN 9780231176125 ; E-ISBN 9780231176132

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...