skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa Chủ đề: Smartphones xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

UIs Automatically Optimized for Your Smartphone

Kaindl, Hermann

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.712-713 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_128

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TIDE: Lightweight Device Composition for Enhancing Tabletop Environments with Smartphone Applications

Sicard, Léo ; Tabard, Aurélien ; Hincapié-Ramos, Juan David ; Bardram, Jakob E

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8120(Part IV), pp.177-194 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40498-6_13

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information to Go: Exploring In-Situ Information Pick-Up “In the Wild”

Kukka, Hannu ; Kruger, Fabio ; Kostakos, Vassilis ; Ojala, Timo ; Jurmu, Marko

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6947(Part II), pp.487-504 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23771-3_37

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Voice Content Sharing among Underprivileged People in Urban India

Remy, Christian ; Agarwal, Sheetal K ; Kumar, Arun ; Srivastava, Saurabh

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8120(Part IV), pp.489-506 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40498-6_38

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Conversational Interfaces to Empower Low-Literacy Users

Agarwal, Sheetal K ; Grover, Jyoti ; Kumar, Arun ; Puri, Monia ; Singh, Meghna ; Remy, Christian

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8120(Part IV), pp.729-736 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40498-6_67

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-in-the-loop Connectivity Management in Smartphones

Nunes, David ; Silva, Jorge Sá ; Herrera, Carlos ; Boavida, Fernando

Lecture Notes in Computer Science, 2016, Vol.LNCS-9674, pp.159-170 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-33936-8_13

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elderly User Evaluation of Mobile Touchscreen Interactions

Kobayashi, Masatomo ; Hiyama, Atsushi ; Miura, Takahiro ; Asakawa, Chieko ; Hirose, Michitaka ; Ifukube, Tohru

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6946(Part I), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23774-4_9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Agarwal, S.K.
  2. Kumar, Arun
  3. Remy, C.
  4. Kumar, A.
  5. Agarwal, Sheetal K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...