skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Slovak Republic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination rate of fish muscle by heavy metals from the upper Nitra river

Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Stráňai , I. ; Naď , P. ; Skalická , M.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(3), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah vybranych tazkych kovov v podnych typoch Hornej Nitry
Content of observed heavy metals in soil types of Horna Nitra

Nadassky , J. ; Chlpik , J. ; Noskovic , J. )

Polnohospodarstvo, 2002, Vol.(6), pp.277-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in stream sediments of the Čaradice Potok ; Ťažké kovy v sedimentoch vodného toku Čaradický potok

Urminská , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre , Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Environmentalistiky A Zoológie , ; Porhajašová , J. ; Ondrišík , P.

Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2009, Vol.(4), pp.109 - 113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-258X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tazke kovy ako kontaminanty ekosystemu lesa v okoli hutnickeho zavodu Zeleziarne Podbrezova, a.s.
Heavy metals as contaminants of forest ecosystem in surroundings of the metallurgical plant Zeleziarne Podbrezova, holding

Hlavacik , R.. Faculty Of Natural Sciences ; Skorsepa , M.Slovak Academy Of Sciences , Zvolen . Institute Of Forest Ecology ; Kmetova , J.Matej Bel Univ. , Banska Bystrica . Faculty Of Natural Sciences)

Folia Oecologica, 2004, Vol.(1), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5266

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils and plants of contaminated area Rudnany-Gelnica ; Ťažké kovy v pôdach a rastlinách v Rudniansko-gelnickej zaťaženej oblasti

Hronec , O. , Prešovská Univerzita , Prešov ; Vilček , J. , Výskumný Ústav Pôdoznalectva A Ochrany Pôdy , Bratislava ; Tóth , T. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andrejovský , P. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Adamišin , P. , Prešovská Univerzita , Prešov ; Andrejovská , A. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Acta Regionalia et Environmentalica, 2008, Vol.(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah tazkych kovov (Fe, Mn, Zn, Cu) v tkanivach ryb z rieky Nitra
Heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu) content in tissues of fishes from the Nitra river

Stranai , I. ; Andreji , J.Slovenska Polnohospodarska Univerzita , Nitra

Agriculture, 2005, Vol.(6), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of sediments by heavy metals in selected water reservoirs in the Banská Štiavnica region ; Kontaminácia sedimentov ťažkými kovmi vo vybraných vodných nádržiach bansko-štiavnického regiónu

Urminská , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre . Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Environmentalistiky A Zoológie ; Porhajašová , J.

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2008, Vol.(2), pp.44-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah ťažkých kovov (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) v tkanivách rýb z rieky Nitra
Heavy metals (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) content in tissues of Nitra river fishes

Stráňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(2), pp.97-104

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontaminácia tkanív rýb z dolného úseku rieky Nitra niektorými kovmi (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd
A contamination of tissues from fish originated from the lower part of Nitra river with some metals (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd

Andreji , J , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Straňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(3), pp.146-156

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content of selected heavy metals in Paxillus involutus (Batsch et. Fr.) Fr.at locality Šobov ; Obsah vybraných ťažkých kovov v druhu Paxillus involutus (Batsch et. Fr.) Fr. na lokalite Šobov

Marušková , A. , Technical ; Ollerová , H. ; Kontrišová , O.

Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VIII., , Zvolen (Slovak Republic), 2009, 2009, pp.177-181

ISBN: 978-80-228-2072-1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riziko berylia v zivotnom prostredi Ziarskej kotliny a jeho vplyv na zdravotny stav obyvatelstva
Risk of berrylium in the environment of the Ziarska basin's territory and its effects on the local population health

Urminska , J. ,Slovenska Polnohospodarska Univ. V Nitre . Katedra Environmentalistiky A Zoologie Fapz , Tr. A. Hlinku , Nitra ; Porhajasova , J.

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2004, Vol.(2), pp.51-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribúcia rizikových prvkov v pôdach Slovenska
Distribution of risk elements in Slovakian soils

Šefčík , P. ,Geological Survey Of Slovak Republic , Bratislava

Agriculture, 2006, Vol.(2), pp.57-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staré alkalické environmentálne bremená pôd Slovenska
Old alkaline environmental loads of soils in Slovakia

Hronec , O. ,Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Holobradý , K. ; Tóth , T.

Acta Regionalia et Environmentalica, 2006, Vol.(2), pp.32-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hygienic state of soil on selected fields in Sered cadaster ; Hygienický stav pôd na vybraných pozemkoch katastra mesta Sereď

Píš , V. , Výskumný Ústav Pôdoznalectva A Ochrany Pôdy , Bratislava ; Hrivňáková , K. , Výskumný Ústav Pôdoznalectva A Ochrany Pôdy , Bratislava

Piate pôdoznalecké dni. Pôda - národné bohatstvo., 5, Sielnica (Slovak Republic), 15-16 Okt 2008, 2008, pp.257-262

ISBN: 978-80-89128-49-5

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalizacia slovenskych pod, jej rozsah a dosledky
Metallization of Slovakian soils, its extent and consequences

Hronec , O. , ; Tomas , J. ; Huttmanova , E.

Stvrte podoznalecke dni v SR, , Cingov (Slovak Republic), 14-16 Jun 2005, 2005, pp.161-164

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analýza vybraných metabolických komponentov v krvnom sére oviec v ekosystéme horskej a podhorskej krajiny
Analysis of selected metabolic components in blood serum of sheep in ecosystem of mountain and foothill areas

Húska , M. , Univerzita Veterinárskeho Lekárstva , Košice ; Buleca , J. , Univerzita Veterinárskeho Lekárstva , Košice ; Dudriková , E. , Univerzita Veterinárskeho Lekárstva , Košice ; Bíreš , J. , Univerzita Veterinárskeho Lekárstva , Košice

Ekológia trávneho porastu 7, 7, Banská Bystrica (Slovak Republic), 28-30 Nov 2007, 2007, pp.357-360

ISBN: 978-80-88872-69-6

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kriteria vyberu drevin pre biologicku rekultivaciu kalovych poli ZSNP a.s. Ziar nad Hronom
Woody plants selective criteria for biological reclamation of sludge fields of ZSNP a.s. [aluminium works, Central Slovakia] Ziar nad Hronom

Parilakova , K.. Fakulta Zahradnictva A Krajinneho Inzinierstva , Katedra Krajinneho Planovania A Pozemkovych Uprav , Hospodarska , Nitra)

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2005, Vol.(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attenuation of mining and new perspectives of precious and polymetalic ore mining in Banska Stiavnica ore district ; Útlm banskej činnosti a perspektívy ťažby drahých kovov a polymetalických rúd v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne

Bauer , V. , Technická Univ. , Košice

Best available techniques for gold ore processing and environmental protection, , Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, 28-29 October 2010, 2010, pp.69-78

ISBN: 978-80-228-2167-4

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vztah tazkych kovov k mikrobiologickej kvalite masa ryb
Heavy metals correlation to the microbiological quality of fish meat

Kacaniova , M. ; Petrova , J. ; Andreji , J.

Safety and quality of raw materials and foods Bezpecnost a kvalita surovin a potravin Nitra (Slovak Republic) Slovenska polnohospodarska univ. 2006 Bezpecnost a kvalita surovin a potravin Slovenska polnohospodarska univ. v Nitre (Slovak Republic). Fakulta biotechnologie a potravinarstvaBezpecnost a kvalita surovin a potravin,Nitra (Slovak Republic),10 Nov 2005, Vol.2006, pp.224-228

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (1)
  2. 2004đến2004  (2)
  3. 2005đến2005  (3)
  4. 2006đến2007  (6)
  5. Sau 2007  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...