skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Chủ đề: Slag xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RISAMOSIOS MEDZIAGOS GAMYBOS BUDAS

Garmute,Antanina ; Valinciene,Birute ; Zeringis,Mecislovas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KOMPOZITŲ MINERALINIS PLOKŠTELINIS UŽPILDAS

Efanova,Vera Vasilyevna

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STATYBINIU GAMINIU APDAILOS KOMPOZICIJA

Puodziukynas,Rimvydas ; Vilkiene,Aldona-Irena ; Pralgauskiene,Regina-Nijole ; Bieliuniene,Violeta

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...