skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sistemes Intel·Ligents xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aprenentatge Automàtic i Reconeixement de Formes

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorisme de Viterbi

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funcions discriminants

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raonament probabilístic: representació i inferència.

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering: algorisme C-mitjanes

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorisme Perceptró

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerca amb adversari: algorisme minimax i poda alfa-beta

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aprenentatge d'HMMs: re-estimació per Viterbi

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aprenentatge d'HMMs: algorisme Forward-Backward

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorisme Perceptró per a classificació binària

Juan Císcar, Alfonso ; Civera Saiz, Jorge ; Sanchis Navarro, José Alberto; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arbres de classificació

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raonament probabilístic: variables contínues i regla de Bayes.

Juan Císcar, Alfonso ; Sanchis Navarro, José Alberto ; Civera Saiz, Jorge; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...