skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khrustalev, Victor N. xóa Chủ đề: Single-Crystal X-Ray Study xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7-Nitro-2-phenylimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole

Alexander S. Bunev ; Elena V. Sukhonosova ; Vladimir E. Statsyuk ; Gennady I. Ostapenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 February 2014, Vol.70(2), pp.o143-o144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536814000476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Z)-N-[1-(Aziridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethylidene]-4-bromoaniline

Alexander S. Bunev ; Maksim A. Vasiliev ; Gennady I. Ostapenko ; Alexander S. Peregudov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 May 2014, Vol.70(5), pp.o550-o550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536814007867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimethyl 2-[24-acetyl-28-oxo-8,11,14-trioxa-24,27-diazapentacyclo[19.5.1.122,26.02,7.015,20]octacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-27-yl]but-2-enedioate

Truong Hong Hieu ; Le Tuan Anh ; Anatoly T. Soldatenkov ; Nadezhda M. Kolyadina ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 August 2012, Vol.68(8), pp.o2431-o2432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812030644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-Bromo-4-phenyl-1,3-thiazole

Alexander S. Bunev ; Yana I. Rudakova ; Vladimir E. Statsyuk ; Gennady I. Ostapenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 February 2014, Vol.70(2), pp.o139-o139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S160053681400066X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potassium [(1S)-1-azido-2-phenylethyl]trifluoridoborate

Tore Lejon ; Alexey S. Gorovoy ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 August 2012, Vol.68(8), pp.m1048-m1048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812030085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(7aR,12bS)-8,12b-Dihydro-7aH-indeno[1′,2′:5,6][1,4]selenazino[2,3,4-ij]quinolin-13-ium hydrogen sulfate

Gunay Z. Mammadova ; Zhanna V. Matsulevich ; Galina N. Borisova ; Alexander V. Borisov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 December 2011, Vol.67(12), pp.o3286-o3287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536811047167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

6-Methylpyridin-2-amine

Sergiu Draguta ; Victor N. Khrustalev ; Bhupinder Sandhu ; Mikhail Yu. Antipin ; Tatiana V. Timofeeva

Acta Crystallographica Section E, 01 December 2012, Vol.68(12), pp.o3466-o3466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812047800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-Bromo-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,3-benzothiazolo[3,2-a]imidazole

Alexander S. Bunev ; Elena V. Sukhonosova ; Vladimir E. Statsyuk ; Gennady I. Ostapenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 May 2014, Vol.70(5), pp.o596-o597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536814008976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrimidine-2,4-diamine acetone monosolvate

Sergiu Draguta ; Bhupinder Sandhu ; Victor N. Khrustalev ; Marina S. Fonari ; Tatiana V. Timofeeva

Acta Crystallographica Section E, 01 February 2013, Vol.69(2), pp.o251-o251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536813001025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyridine-2,5-diamine

Sergiu Draguta ; Victor N. Khrustalev ; Marina S. Fonari ; Mikhail Yu. Antipin ; Tatiana V. Timofeeva

Acta Crystallographica Section E, 01 December 2012, Vol.68(12), pp.o3353-o3353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812046260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-Bromo-1-[1-(4-bromophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]ethanone

Alexander S. Bunev ; Marina A. Troshina ; Gennady I. Ostapenko ; Andzhela P. Pavlova ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 July 2014, Vol.70(7), pp.o818-o818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536814014603

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2,25-Dioxo-27,28-diphenyl-30-oxa-29-thia-3,10,17,24-tetraazapentacyclo[24.2.1.112,15.04,9.018,23]triaconta-5,7,9(4),10,12,14,16,18,20,22,26,28-dodecaene chloroform disolvate

Victor N. Khrustalev ; Abel M. Maharramov ; Evgeny A. Katayev ; Rizvan K. Askerov ; Vladimir V. Roznyatovsky

Acta Crystallographica Section E, 01 March 2010, Vol.66(3), pp.o660-o661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536810006173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khrustalev, Victor N.
  2. Victor N. Khrustalev
  3. Khrustalev, Vn
  4. Khrustalev, V.N.
  5. Bunev, A.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...