skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Seals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation device

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation device

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Quennesson Kevin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTION TRACKING USER INTERFACE

Quennesson Kevin H

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Quennesson, Kevin H

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOAL-ORIENTED USER INTERFACE

Kopetsky Joseph ; Sun Teri Barrows ; Chapin Andrew ; Vautrin Jodi A ; Von Beckmann Karl ; Davis Michael Andrew ; Greenwald Daniel Jeffrey

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLORIZING USER INTERFACES

Buerner Harald

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface System

Ciesla Craig Michael ; Yairi Micah B ; Saal Nathaniel Mark

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface system

Ciesla Craig Michael ; Yairi Micah B ; Saal Nathaniel Mark

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Broughton Lee S ; Chen Kevin Will ; Wilson Eric Lance

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROLLING DEVICE HAVING MULTIPLE USER INTERFACES

Hayes, Patrick H ; Klein, Sandro David

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling device having multiple user interfaces

Hayes, Patrick H ; Klein, Sandro David

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.196)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (25)
 2. 1992đến1998  (187)
 3. 1999đến2005  (1.186)
 4. 2006đến2013  (2.382)
 5. Sau 2013  (3.417)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (6.892)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.668)
 2. French  (1.691)
 3. Chinese  (844)
 4. German  (658)
 5. Korean  (335)
 6. Japanese  (217)
 7. Spanish  (55)
 8. Russian  (47)
 9. Portuguese  (31)
 10. Danish  (16)
 11. Hebrew  (5)
 12. Turkish  (5)
 13. Polish  (4)
 14. Finnish  (4)
 15. Greek  (2)
 16. Norwegian  (2)
 17. Dutch  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay, Stephen O
 2. Ricci Christopher P
 3. Scott Wayne
 4. Scott Cheryl
 5. Robbin Jeffrey L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...