skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 20.328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản Seals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATING USER INTERFACES COMBINING FOREGROUND AND BACKGROUND OF AN IMAGE WITH USER INTERFACE ELEMENTS

Baer, Matthias ; Ogundokun, Remi Wesley

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION DEVICE

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION DEVICE

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Yamamoto Kazuhiro

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation device

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation device

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION APPARATUS

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIAL-BASED USER INTERFACES

Brown David William

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTIPLE PRIMARY USER INTERFACES

Pike Jeffrey ; Zabel Shawn ; Doubleday Dennis ; Bender Brian ; Murawski Mark David

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion Tracking User Interface

Quennesson Kevin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Quennesson Kevin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Quennesson Kevin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTION TRACKING USER INTERFACE

Quennesson Kevin H

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTION TRACKING USER INTERFACE

Quennesson, Kevin H

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 20.328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (29)
 2. 1989đến1995  (308)
 3. 1996đến2002  (1.703)
 4. 2003đến2010  (7.122)
 5. Sau 2010  (11.166)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.563)
 2. French  (4.183)
 3. Chinese  (2.217)
 4. German  (1.661)
 5. Korean  (994)
 6. Japanese  (425)
 7. Russian  (156)
 8. Spanish  (113)
 9. Portuguese  (87)
 10. Norwegian  (23)
 11. Danish  (19)
 12. Polish  (6)
 13. Turkish  (6)
 14. Dutch  (6)
 15. Finnish  (6)
 16. Hebrew  (6)
 17. Czech  (3)
 18. Romanian  (2)
 19. Greek  (2)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sirpal Sanjiv
 2. Lemay, Stephen O
 3. Scott Wayne
 4. Scott Cheryl
 5. Sirpal, Sanjiv

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...